Kort 1912
Fakta

Danmarks største engvandingsanlæg

Af

I 1871-72 blev Store Skjernå Kanal anlagt af Hedeselskabet. Den 23 kilometer lange kanal blev Danmarks største engvandingsanlæg, hvormed 1100 hektar eng kunne kunstvandes ved overrisling. Kanalen løber fra Rind Ås udløb i Skjern Å vest for Arnborg Kirke og til…

Vis mere

Bidrag til Skjern Å Nørrekanal

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute

Billeder fra Skjern Å Nørrekanal

Kort 1991

Danmarks længste engvandingskanal er endnu synlig i terrænet, selvom den ikke længere er i brug

År: 1991 FOTO:Kort & Matrikelstyrelsen

Kort 1991
Kort 1912
Stemmeværk ved Rind Å
Store Skjernå Kanal
Luftfoto

Bidrag til Skjern Å Nørrekanal

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Overrisling med bonus

I begyndelsen af 1800-tallet voksede interessen for engvanding betydeligt. Ved overrisling kunne…

Billeder (5)

Links (1)