Skolen i Troense - opført 1790
Fakta

Salmevers og katekismus

Af

Skipperbyen Troense ligger på den nordøstlige del af Tåsinge. Byen rummer 30 fredede bindingsværkshuse fra slutningen af 1700-tallet. På denne tid var den danske skibshandel i en blomstringsperiode. Overskuddet fra Troense-skippernes sejladser blev investeret i…

Vis mere

Bidrag til Skolen i Troense

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Skole til alle i Troense

Tid / Periode 1790
1 kommentar 0 anbefalinger

Skolen i Troense åbnede i 1790 for børnene i sømandssamfundet. Skolen åbnede næsten 25 år før, den først almene danske skolelov blev gennemført i 1814. Sømændene i Troense havde fået øjnene op for, hvor vigtigt det var, at deres børn fik en helt basal uddannelse. I Troense gik børnene i skole hver anden dag fra de var syv til 14 år. De lærte at læse, skrive og regne til husbehov, og så lærte de salmevers og Luthers katekismus udenad. Efter konfirmationen stak drengene til søs, mens pigerne blev tjenestepiger hjemme på Tåsinge, indtil de kunne blive gift og få børn.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Bent Olesen
, for mere end 6 år siden

Fra en oplysningstavle i Sejlklubbens lokale stammer følgende og ganske anderledes historie: Troense Skole ”Til nyttig Kundskabs Udbredelse blev denne Skole opbygt 1790” står der over indgangsdøren. Her blev der drevet skolevæsen lige til 1955, hvor centralskolen i Sundhøj overtog børnene. Så købte søfartssamlingernes grundlægger, Holm-Pedersen, bygningerne og indrettede beboelse i forhuset og udstilling i baghuset. Frederik Juel på Valdemar Slot stod bag byggeriet af hele 8 nye skoler på Tåsinge. Skolen i Troense var den første, og hele bygningen signalerer den idealistiske godsejers tro på undervisningens betydning. Der var oprindelig skolestue til venstre og lærerbolig til høre for entreen. Til lærerembedet hørte en jordlod på ca. 3 hektar. Med Toenses voksende befolkning blev skolen snar for lille. I 1826 byggedes først en ny skole 1 km mod vest i Eskær (den er nu i Den fynske Landsby). Derpå – i 1840 – blev baghuset her på stedet opført – udelukkende til undervisning af de op mod 100 børn, halvdelen om formiddagen, halvdelen om eftermiddagen. Hele forhuset var herefter beboelse for læreren. I 1840 holdt biskop Faber visitats i Troense skole og hans Dom lyder sådan: ”Skolen hævede under den særdeles dygtige Lærer Hansen sin under denne lærer opnaaede Berømmelse. Børnene sang flere Melodier flerstemmigt meget smukt og godt. Religion og Bibelhistorie i begge Klasser ere meget godt gennemgaaede og lærte. Læsning og Skrivning staar i begge Klasser på et udmærket Standpunkt. Flere Børn regnede de dem givne Opgaver rigtigt. de fremlagte Udarbejdelser af de sidst konfirmerede vidne om et fortrinligt Standpunkt i ogsaa denne Henseende. Geografi og Historie er her lærte i et Omfang, som ellers ikke finde Sted i en Landsbyskole. .. Skolen staard under denne dygtige og nidkjære Lærer, der nu er 59 Aar gl. og Lærer i 34 Aar, på et saa højt Trin, at ingen Landsbyskoler i Stiftet overgaard den, kun faa staa ved Siden af den.”

Bidrag til Skolen i Troense

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Skole til alle i Troense

Skolen i Troense åbnede i 1790 for børnene i sømandssamfundet. Skolen åbnede næsten 25 år…

Billeder (1)

Links (1)