Skovbrynet 4, med sommerhus
Fakta

Et fredet naturområde

Af

Den 9. februar 1939 blev en 30 m stribe på vejen "Skovbrynet" op mod Aldershvile Skov fredet. Det blev i forbindelse med udstykninger bestemt, at der ikke uden det daværende Overfredningsnævns tilladelse må foretages noget, som ændrer arealerne karakter. …

Vis mere

Billeder fra Skovbrynet

Plads til leg på vej

Regattakvarteret var indtil Helmsvej blev ført igennem til Frederiksborg vej, et "lukket" område, hvor til motorkøretøjer kun havde adgang og udkørsel via Skovalleen til Ringvej 4. Det benyttede børnene sig af ved at kunne lege uforstyrret ude på vejene.

År: 1954 FOTO:Freddy H. Christensen

Plads til leg på vej
Skovbrynet 4, med sommerhus

Bidrag til Skovbrynet

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Billeder (2)