Voldgrav ved Slesvigs Bastion
Fakta

Fredericia Vold 2. stop

Af

Slesvigs Bastion er en såkaldt åben bastion. D.v.s bastionens indre ligger i niveau med voldgaden, hvor de andre bastioner er bygget op så, der dannes et plateau på samme niveau som fæstningsvoldens top. Man mener de åbne bastioner har været pladser til samling…

Vis mere

Slesvigs Bastion

Tid / Periode 1650 2017
0 kommentar 0 anbefalinger

Fra Prangervej har du et godt indtryk af fæstningsanlæggets opbygning, og ved at følge stien på den udvendige side af voldgraven får man et godt indtryk af, hvor svært det har været at indtage fæstningen med den brede voldgrav foran den høje vold. Naturmæssigt er denne tur den rene idyl med åkander og snadrende ænder, et frodigt planteliv langs voldgravens bred og mange ejendommeligt voksende træer og buske på skråningerne. Turen kan også lægges op over Slesvigs Bastion. Den fremtræder stort set, som den må have set ud i 1657, da den knapt færdigbygget blev udsat for et svensk stormløb. Bastionens centrale del ligger i niveau med voldgaden. Der er kun to af de 9 bastioner, der er udformet sådan. Antageligt fordi der så har været mulighed for at samle våben og soldater i de to bastioner forud for et udfald. I de øvrige bastioner er det indre terræn fyldt op med jord, så de danner store plateauer i niveau med voldkronen på den øvrige vold. På voldgangen går man omgivet af gamle smukke ahorntræer. Det forlyder, at Christian VI havde besøgt sin kollega i Versailles, og der set ahorn træet brugt som parktræ. Ahorntræet var ikke kendt i Danmark på den tid. Da var det altid lind, der blev anvendt til allétræer. Kongen tænkte sådanne træer må vi også have i Danmark, og så blev der plantet ahorn både på Københavns- og Fredericias volde.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Slesvigs Bastion

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Slesvigs Bastion

Fra Prangervej har du et godt indtryk af fæstningsanlæggets opbygning, og ved at følge stien på …

Billeder (1)