Østrupgaard
Fakta

Østrupgaard Slot og Eliasminde

Af

Stamhusbesidder Elias Møller den yngre overtog godset i 1870. Han var født på Østrupgaard. Efter en solid landbrugs uddannelse giftede han sig i 1857 med Thora Carita Naurine Nue. På Eliasminde blev de første 7 børn født. Der skulle også et stort hus til den…

Vis mere

Den foretagsomme Elias Møller

Tid / Periode 1834 1895
1 kommentar 0 anbefalinger

Elias opførte bl.a.: 1864: Bygmester for kutteren ”Thorshanen” hjemmehørende i Eliselyst med Knud Hansen som tømrer. 1871: Byggede en kolade. 1872: Byggede en mejeribygning. 1873: Stort afvandingsprojekt med hjælp fra landvindingsingeniør Richard P.C. Carstensen. 1873-79: Knud Hansen blev møllepasser af den gamle og nye vindmølle i 40 år indtil 1913. Fuldførte inddæmningens tørlægning, kultivering og dræning. Opførelse af udpumpningsvindmøllen ”Bogømøllen” og en landvandskanal udenom hele inddæmningen på ca 3 mil (ca 22km). Forstærkninger af dæmningerne og forbedringer af sluserne.1881-83: Byggedes den nye hovedbygning.1884-85: Hjadstrup kirke ombygges. 1886: Opføres lade-, vogn- og fedestald, samt ny Realskole i Otterup. 1887: Bygges hestestalde og vognport.1888: Økonomilejlighed – brænde- og ishus, samt større hjelm og indkørselspassage med granitmur. 1889: Avlsgården Eliasminde forpagtes af Johan Andreasen Fredberg. 1890: Køber Snebbergaard til sønnen Svend Georg og sønnen Viggo blev først forpagter og proprietær på Daugstrupgaard. 1889-91: Købte Vigelsø og opførte ny den ny Vigelsøgaard hovedbygning og hjelm på øen.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (1)

Bjarne Fredberg Knudsen
, for mere end 7 år siden

Snebbergaard skal være STUBBERGAARD, VINDERUP; Foruden lystkutteren "Thorshanen" fik Elias Møller også bygget "Vala"

Bidrag til Stamhusbesidder Elias Møller den yngre

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (3)

Den foretagsomme Elias Møller

Elias opførte bl.a.: 1864: Bygmester for kutteren ”Thorshanen” hjemmehørende i Eliselyst med…

Elias Møller og Nordfyns flora

Men Elias engagerede sig også som plantefinder i identifikation og kortlægning af den nordfynske…

Elias Møller medlem af Den Botanisk Forening i Kjøbenhavn

Elias Møller blev i 1891 således optaget som medlem af den fornemme Botanisk Forening, som prof.…

Billeder (10)