Østrupgaard
Fakta

Østrupgaard Slot og Eliasminde

Af

Stamhusbesidder Elias Møller den yngre overtog godset i 1870. Han var født på Østrupgaard. Efter en solid landbrugs uddannelse giftede han sig i 1857 med Thora Carita Naurine Nue. På Eliasminde blev de første 7 børn født. Der skulle også et stort hus til den…

Vis mere

Elias Møller medlem af Den Botanisk Forening i Kjøbenhavn

0 kommentar 0 anbefalinger

Elias Møller blev i 1891 således optaget som medlem af den fornemme Botanisk Forening, som prof. Johan Lange allerede i 1840 stiftede sammen med flere jævnaldrende naturhistorikere, en forening, hvis hovedformål bestod i undersøgelsen af fædrelandets natur, og som blev udgangspunktet for den endnu blomstrende botaniske forening, i hvilken Lange fra første færd har været sjælen, ligesom han den største del af dens tilværelse har været dens formand. Lange har så vel ved sin udgivelse af Haandbog i den danske flora (1851) og Flora Danica (1887), som ved sine talrige foredrag i den botaniske forening og ved sin utrættelige deltagelse, lige til den nyeste tid, i dennes ekskursioner i høj grad bidraget til at vække Interesse for den danske planteverden hos de mange, hvis hengivenhed for ham har givet sig til kende ved adskillige festlige lejligheder. Johan Martin Christian Lange (1818-1898) var en dansk botaniker, professor ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og højt respekteret som medlem af Videnskabernes Selskab og æresdoktor i Uppsala.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Stamhusbesidder Elias Møller den yngre

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (3)

Den foretagsomme Elias Møller

Elias opførte bl.a.: 1864: Bygmester for kutteren ”Thorshanen” hjemmehørende i Eliselyst med…

Elias Møller og Nordfyns flora

Men Elias engagerede sig også som plantefinder i identifikation og kortlægning af den nordfynske…

Elias Møller medlem af Den Botanisk Forening i Kjøbenhavn

Elias Møller blev i 1891 således optaget som medlem af den fornemme Botanisk Forening, som prof.…

Billeder (10)