Nationalmonumentet
Fakta

Den modsatte rytterstatue

Af

Rytterstatuen af Frederik den Syvende på Christiansborgs Slotsplads i København er det modsatte af traditionelle rytterstatuer. Statuerne er enevældige kongers måde at forherlige sig selv og deres styre på, men denne statue er anderledes. Den er betalt af en…

Vis mere

Bidrag til Statue af Frederik VII

Har du besøgt / vil du besøge stedet? Bidrag til stedet Tilføj til rute
Udvalgt bidrag

Fra enevælde til folkestyre

Tid / Periode 1873
2 kommentarer 0 anbefalinger

Folket var glade for Frederik den Syvende. Rytterstatuen såvel som buster, statuer og mindesten i mere end tyve danske byer vidner om ”Frederik Folkekærs” popularitet. Frederik den Syvende var den niende enevældige danske konge siden 1660. Da han overtog tronen i 1848 var den gamle autoritære styreform blevet meget upopulær. Den 21. marts 1848 gik 10.000 mennesker i demonstrationstog til kongen og forlangte en ny regering og forfatning. Kongen indvilgede med det samme, og den 5. juni 1849 underskrev han Grundloven. Den begrænsede kongens magt og indførte folkestyre. Danmark blev dog først et demokrati i moderne forstand, da kvinder og fattige fik stemmeret med grundlovsrevisionen i 1915.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (2)

Niels Sunesen
, for mere end 8 år siden

Frederik den Syvende ventede med at underskrive Grundloven til grevinde Danners søns fødselsdag den 5. juni. Således fortælles det. Og at kongen selv "gav" grundloven forhindrede en "dansk" borgerkrig - sådan én havde man allerede i hertugdømmerne - fordi det stærke "kongetro" parti i Danmark mistede samlingspuktet for en væbnet konflikt.

Gorm Gunnarsen
, for mere end 10 år siden

Han tøvede med at underskrive grundloven, der jo blev vedtaget den 25/5 1849. Et ægte demokrati ville fejre grundloven denne dag og ikke den 5/6 hvor kongen "gav" loven til folket. Men således udgår folkets myndighed stadig fra en magtraners familie.

Bidrag til Statue af Frederik VII

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Fra enevælde til folkestyre

Folket var glade for Frederik den Syvende. Rytterstatuen såvel som buster, statuer og mindesten i…

Billeder (1)