Boplads
Fakta

Oldtidsmuseum

Af

Stenaldercentret er placeret i Ertebølle i Vesthimmerland tæt på Limfjorden og med masser af muligheder for at nyde den smukke og historiske natur. Aktiviteter Der afholdes mange aktiviteter i løbet af året, hvor vores gæster kan deltage. Hver dag i…

Vis mere

Danmarks vugge

Tid / Periode 8000 6000
0 kommentar 0 anbefalinger

Stenaldercentret Ertebølle giver de besøgende en oplevelse af de sidste jægersamlere og de første agerdyrkere i Danmark. Centrets udstilling skildrer naturen i og omkring Ertebølle for 6-8.000 år siden og menneskers liv i dette miljø. Udstillingen er krydret med en række arkæologiske fund, som er gjort på egnen. Det gælder specielt redskaber udført i flint eller i ben. Boplads og køkkenmødding Et udsnit af en rekonstrueret køkkenmødding fortæller om datidens føde. Her afsløres det, at man fra fjorden hentede fisk og østers og at man i de store skove kunne jage vildsvin, kronhjort, rådyr, elg og urokse. En rekonstrueret boplads giver eksempler på, hvordan datidens hytter kan have set ud, og man kan opleve, hvordan flint forarbejdes til økser og andre redskaber. Endelig kan publikum tage del i en række aktiviteter som f.eks. bueskydning og garvning af skind. m.v. Naturen omkring Stenaldercentret Stenaldercentret ligger i et usædvanligt smukt naturområde med direkte udsyn over Limfjorden. Fra centret vil en vandring på nogle få hundrede meter føre de besøgende helt ud på Ertebølle Hoved med de bratte skrænter ned mod fjorden. Ertebølle er en lille landsby, men på trods af det er den i dag et kendt navn blandt arkæologer og andre historiske interesserede. Stedet kom nemlig til at give navn til en periode i vor historie, Ertebøllekulturen. Ertebøllekulturen Det skyldes, at Nationalmuseet i 1890'erne afdækkede en køkken mødding i Ertebølle, som afslørede, at der i ældre stenalder boede mennesker på dette sted. Køkkenmøddingen er fra perioden 5.200-4.200 f. Kr. og repræsenterer en sydskandinavisk stenalderkultur, som optræder i Danmark, Sydsverige, Slesvig-Holsten og langs den nordtyske østersøkyst. Fund af knogler m.v. antyder, at nogle af de store bopladser har været helårsbeboede, mens de mindre var mere sæsonbetonede. I Danmark er bopladser fra denne kulturperiode almindelige på øerne, omkring Limfjorden og langs Jyllands østkyst. Men det var Ertebølle, som kom til at lægge navn til denne epoke.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Stenaldercentret Ertebølle

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Danmarks vugge

Stenaldercentret Ertebølle giver de besøgende en oplevelse af de sidste jægersamlere og de…

Billeder (4)