Svenskevold
Fakta

Mindre svensk fæstningsanlæg i Hareskoven

Af

Svenske Vold og Lejrens indelukke er svære at erkende, når man går gennem skoven. Anlægget blev etableret under svenskekrigen i 1658-60 og er på ca. 3 ha og består af en nærmest halvrund, ca. 400 m lang jordvold med foranliggende grav. Volden er ca. 0,5 m høj og…

Vis mere

Svenskekrigene og skovenes overlast

Tid / Periode 1658 1660
0 kommentar 0 anbefalinger

Svenskekrigen var hård ved skovene. Meget træ blev brugt til at bygge palisader og til brændsel, både af de angribende svenskere men også af de forsvarende danskere. I sydsiden af Store Hareskov findes et ca. 3 ha stort område, der er omkranset af en jordvold. Området var en af svenskernes mange lejre under belejringen af København. Gennem tiderne er der gjort flere fund fra tiden, bl.a. typiske svenske hestesko. Efter krigen blev skaderne vurderet og meldingen lød: "Hareskoven er ganske forhugget og kan i det højeste føde 90 svin, når Vor Herre vil give god olden". Olden er en gammel betegnelse for både agern og bog. På den tid blev skovene regnet for en del af landbrugsjorderne og værdien blev målt i, hvor mange svin skoven kunne føde. Da træproduktionen kun i lille grad blev værdisat og imidlertid også blev mindre og mindre i de afgræssede skove, blev det besluttet at frede skovene.

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Svenskevold

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Svenskekrigene og skovenes overlast

Svenskekrigen var hård ved skovene. Meget træ blev brugt til at bygge palisader og til brændsel, …