Mindestenen for marsvinsjagten på Svinø
Fakta

Øen i Gamborg Fjord

Af

På Svinø afsluttede marsvinjægerne fra Middelfart deres jagt på marsvin. På det lave vand blev dyrene slutteligt omringet af et langt net og trukket ind mod stranden, hvor de enkeltvist blev trukket på land og stukket ihjel.

Vis mere

Marsvinjagten endte på Svinø

0 kommentar 1 anbefalinger

Vi finder denne lille ø på godt 150 tønder land inde i Gamborg fjord ret syd for landsbyen Gamborg. Navnet kendes helt tilbage fra 1300-tallet. Sandsynligheden taler for, at den har sit navn efter marsvin, selv om bønderne i gammel tid måske også havde svin gående på overdrevet her. – Nu kommer marsvin ikke af sig selv så langt ind i bunden af en fjord og på så lavt vand. De blev tvunget derind og vi ved, at selve jagten, der netop sluttede på stranden ved Svinø, allerede omtales i et dokument fra 1357. – Idag er øen landfast med det øvrige Fyn. Det skete i 1788, da Wedellsborg grevskab fik anlagt to dæmninger, så man fremover kunne færdes tørskoet mellem Ronæs og Gamborg. Dæmningerne medførte endvidere, at der blev indvundet godt 102 tønder land. – Når man idag kommer fra Gamborg, fornemmer man ikke, at man befinder sig på en ø. Kommer man derimod fra Ronæs er det tydeligt, når man passerer slusen, at man ret fremme ser konturerne af øen, hvor et par gårde – Søgård hedder den største – fuldender stemningen. – Man måtte før i tiden sejle til øen. Gamborgbønderne har haft deres daglige gang på øen, hvor de har haft kvæg på græs. Sandsynligvis har de også hentet brænde og gærdsel (især pil til flettede gærder omkring markerne). På matrikelkortet fra 1810 betegnes øen nemlig ”Skoven eller Svin Øe”. På kortet er på nordvestkysten anmærket ”Landested for Marsviinsjagten”. Bønderne har set på øen som skov, mens marsvinjægerne fra Middelfart har betragtet den som fangstplads. Det historiske marsvinslaug, der blev stiftet i Middelfart 1959, har opsat en mindesten på stedet. – Et dunkelt historisk spor har vi fra en af rigets mægtige mænd, kongelig rentemester Anders Glob, der bl.a. var forlenet med Odense provsti, hvorunder Gamborg kirke dengang hørte. Ved sin død i 1546 blev han netop begravet her. Efter sigende skulle han også have haft en form for besiddelse på Svinø. Har det været den givtige marsvinsjagt, der har været medvirkende til rentemesterens interesse?

Se alle fortællinger

Kommentarer til fortællingen (0)

Bidrag til Svinø

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (1)

Marsvinjagten endte på Svinø

Vi finder denne lille ø på godt 150 tønder land inde i Gamborg fjord ret syd for landsbyen…

Billeder (2)

Videoer (1)

  • Video