Relaterede tags

Erik Menved Grevens Fejde Harald Blåtand Herregård Jørgen Friis Korstog Limfjorden Niels Bugge Peter Rantzau Reformation Sjællandske Krønike biskop forsvar fæstning gravhøj hal hovedgård kanoner kong Christoffer konge kongsgård krig leding len middelalder natur oprør rekonstruktion ringborg ruin slot stormandsgård tilflugt tårn vikingeborg vikinger vikingetid vold ærkebisp Crusade Erik Menved Joergen Friis King Christoffer Manor Medieval Niels Bugge Peter Rantzau Reformation Zealand Chronicle archbishop bishop castle defense entailed estate gunner nature rebel refuge ruin the counts Feud tower violence war