Ting tagget med "gods"

Herremand og landsbyherre

Erland Porsmose

Herremand og landsbyherre - Godset sad på magten

De danske godsejere har gennem historien været yderst magtfulde. De kongetro opbyggede en ridderhær, fik skattefrihed og magt over en hel lokalbefolkning. I 1500-tallet skiftede herremanden navn til adelsmanden, og i 1600-tallet ejede adlen halvdelen af landets gårde og jorde. Kongen ejede…

Relaterede tags

Eigtved Greve Hospital Herregård Hospital Johan Ludvig Reventlow Krieger Lerche Thurah Tune landboskole Wedell adel allé barok byg bystævne dræning egalisering eng fællesmejeri fæstebonde fæstegård godsejer grevskab græsmarksbrug gæld havre herremænd hovedgård hoveri husmænd jordløse kirke kloster konge kvæg landarbejdere landboreformer landgilde landsby lensafløsning mark mejeri mergling mælkecentrifuge naturskov overdrev park produktionsregnskaber rug selveje skov stamhus statshusmandsbrug statslån stavnsbånd udflytning udskiftning vandmejeri vangebrug Adscription Eigtved Freight Greve Hospital Hospital Johan Ludvig Reventlow Krieger Lerche Manor Natural Forest Thurah Tune rural school Wedell agrarian reforms avenue baroque build cattle church common dairy commons conversion of entailed estates into fee copyhold farm copyholder country feast crop rotation dairy debt drainage equalization forest freehold government loan grass field hay landless landowner meadow mergling milk centrifuge monastery nobility oats park production accounts relocation replacement rural workers rye smallholders squires state smallholdings town rally village villeinage water dairy