Ting tagget med "jættestue"

Relaterede tags

1864 C. D. F. Reventlow Carit Etlar Christian Jürgensen Thomsen Conrad Engelhardt Corselitze Erik Pontoppidan Europa F. C. Classen Falster Frederik VII Frederik d. 5 Frederik d. 7 Frederiksværk Grevinde Danner Gøngehøvdingen J. A. Jørgensen Jernalder Johannes Wiedewelt Jungshoved Jægerspris Slot Korsør Kult Møn Nationalmuseet Nydam Oldsagskommissionen Reformationen Reventlow Sophus Müller Storebælt Storebæltsbroen Svend Gønge Svenskekrigene Thors hammer Thorsbjerg Tyskland Würzburg amatørarkæolog arkitektur arkæologisk udgravning begravelse begravelsessted bevaring biskop Frederik Münter bondegårde bondestenalder bronzealder bronzesværd byggeboom byggefejl byggesjusk de underjordiske dødeby formidling fredning godsejer Neergaard gravhøj gravkammer gravplads grundplan helleristning husmand ingeniør ingeniørmæssig bedrift jernbane jægerstenalder kirke kopimaskine kridtmørtel krig krigen i 1864 krigere kulstof 14 kulstof-14 kultplads købmand landevej langdysse langhøj lensgreve lerkar magnetisme middelalder mindeplade mur murerhåndværk mørtel nationalromantik oldsager park pastor Paludan pyramiderne religion restaurering skat skelet skeletter skålgruber smykker spion stenalderdør stenalderfolk stenalderhåndværkere stendysse stenflækning stengærde stenrække storkøbmand storkøbmand Hage storstensgrav svinesti turister tvilling udgravning vejbyggeri ødelæggelse 1864 Burial Mound C. D. F. Reventlow Carit Etlar Cemetery Christian Jürgensen Thomsen Conrad Engelhardt Copier Corselitze Countess Danner Cult Erik Pontoppidan Europe F. C. Classen Falster Frederick VII Frederick the 5 Frederick the 7 Frederiksvaerk Germany Goengehoevdingen Iron Age J. A. Jorgensen Jaegerspris Castle Jewelry Johannes Wiedewelt Jungshoved Korsoer Medieval Moen National Museum National romanticism Neolithic artisans Nydam Pastor Paludan Pyramids Reventlow Skeletons Sophus Müller Stone Age door Stone Age hunter Stone Age people Svend Goenge The great Belt Thor's Hammer Thorsbjerg Würzburg amateur archaeologist antiquities archaeological excavation bishop Frederik Münter bricklaying bronze age bronze sword build error burial chamber carbon 14 carbon-14 chalk mortar church city of the dead construction boom cult place cup marks destruction engineer excavation farms feat of engineering floorplan funeral grocer highway landowner Neergaard langhoej long barrow magnetism megalithic tomb merchant merchant Hage mortar neolithic park passage grave pigpen plaque pottery railway religion restoration road construction rock carving shoddy construction work skeleton smallholder spy stone row stone splitting the Great Belt Bridge the War of 1864 the antiquities commission the reformation twins underground wall war warriors