Ting tagget med "landboreformer"

Stavnsbundet

Erland Porsmose

Stavnsbundet - Lænket til en godsejer

De danske bønder var i århundrede stavnsbundet til en herremand eller godsejer. De udgjorde billig arbejdskraft til de rige godsejere og måtte kun flytte, hvis de fik tilladelse. Sidst i 1700-tallet begyndte de heldigste bønder at slippe fra de snærende lænker, og det danske bondelandskab, som…

Relaterede tags

Herregård Jernalderagre Johan Ludvig Reventlow Reventlow ard arkitektur bonde enevælde forte fæste fæstebonde gods grevskab gård gårdmand herremand hjulplov hovedgård hoveri husmand jordløse kloster kvæg landgilde landsby landsbyfælleskab landsbyfællesskab markskel overdrev selveje slot sognefoged stavnsbånd udflytning udparcellering udskiftning Adscription Freight Iron Age washboard fields Johan Ludvig Reventlow Manor Mayor Reventlow absolutism agrarian reforms ard boundary cattle commons copyhold copyholder country feast farm farmer forte freehold landless monastery parcel out relocation replacement smallholder squire village village community villeinage wheeled plow