Relaterede tags

1864 Besættelsen Det danske Hedeselskab E.Tesdorpf Gyldensteen Odsherred Vadehavet Vitsø Nor demokrati dige enevælde inddæmning klima kog kultivering kulturteknik kystbeskyttelse landbrug landbrugspioner naturfredning naturgenopretning pumpemølle sluse statsstøtte tørvegravning velfærd vindmølle 1864 Agriculture Agriculture spies Climate Coastal Protection E.Tesdorpf Gyldensteen Odsherred State subsidy The Danish Heath Society Vitsoe Nor absolutism boil containment cultivation culture technique democracy dyke landmark nature restoration peat cutting pump turbine sluice welfare windmill