Ting tagget med "selveje"

Stavnsbundet

Erland Porsmose

Stavnsbundet - Lænket til en godsejer

De danske bønder var i århundrede stavnsbundet til en herremand eller godsejer. De udgjorde billig arbejdskraft til de rige godsejere og måtte kun flytte, hvis de fik tilladelse. Sidst i 1700-tallet begyndte de heldigste bønder at slippe fra de snærende lænker, og det danske bondelandskab, som…

Relaterede tags

Herregård Johan Ludvig Reventlow arkitektur bonde enevælde fæste gods gårdmand herremand hoveri husmand jordløse kloster landboreformer landgilde slot stavnsbånd udflytning udparcellering udskiftning Adscription Freight Johan Ludvig Reventlow Manor absolutism agrarian reforms copyhold country feast farmer freehold landless monastery parcel out relocation replacement smallholder squire villeinage