Ting tagget med "stavnsbånd"

Stavnsbundet

Erland Porsmose

Stavnsbundet - Lænket til en godsejer

De danske bønder var i århundrede stavnsbundet til en herremand eller godsejer. De udgjorde billig arbejdskraft til de rige godsejere og måtte kun flytte, hvis de fik tilladelse. Sidst i 1700-tallet begyndte de heldigste bønder at slippe fra de snærende lænker, og det danske bondelandskab, som…

Relaterede tags

C.F. Hansen Christian Ditlev Frederik Reventlow Herregård Johan Ludvig Reventlow almueskole arkitektur bonde enevælde fæste gods gårdmand herremand hoveri husmand jordløse kloster landboreform landboreformer landgilde landsted selveje slot udflytning udparcellering udskiftning Adscription C.F. Hansen Christian Ditlev Frederik Reventlow Freight Johan Ludvig Reventlow Manor absolutism agrarian reforms copyhold country feast country house farmer freehold landless monastery parcel out relocation replacement rural reform schools for the peasantry smallholder squire villeinage