Ting tagget med "Industry"

Middelalder: De lærde kristne

Brian Patrick McGuire

Middelalder: De lærde kristne - Kirken erobrer Danmark

I højmiddelalderen fra cirka 1000-1300 skete der noget af et mirakel i Danmark. Takket være munke og ambitiøse stormænd blev Danmark beriget af nybyggeri, kunst og lærdom. Dermed blev Danmark en del af det første europæiske fællesskab i form af kristendommen. I senmiddelalderen fra 1350 til …

Kampen om Østersøen

Anna-Elisabeth Jensen

Kampen om Østersøen - Fisk, penge og magt

Herredømmet over Østersøen var i 1000- og 1100-tallet det samme som kontrol med handlen i hele området. Det var garanti for indtægter fra fiskeri og nedsaltning af sild. I 1200-tallet opstod Hanseforbundet, der oprindelig var et handelspolitisk forbund af en række større og mindre nedertyske …

Grevens fejde

Lars Bisgaard

Grevens fejde - Borgerkrig for Gud, klasse og fædreland

Grevens fejde hører til blandt de mest skelsættende begivenheder i danmarkshistorien. Lang tids spændinger kulminerede på dramatisk vis, da Lübeck sendte tropper ind i landet under påskud af at ville befri Christian den Anden. Samtidig kom tidens protestantiske stormløb mod den gamle…

Adel og konge

Per Ingesman

Adel og konge - Adelens storhedstid

”Adelsvælden” kalder man perioden mellem reformationen i 1536 og enevældens indførelse i 1660. Efter at reformationen havde elimineret den hidtil så mægtige kirkeinstitution som selvstændig samfundsmagt, blev adelen den vigtigste medspiller for kongemagten. Også det økonomiske udbytte af…

Christian den Fjerde

Søren Mentz

Christian den Fjerde - Knuste drømme og storslåede bygningsværker

Christian den Fjerde (1577-1648) er nok den mest kendte konge i Danmarkshistorien. Han satte især sit præg på perioden med en række enestående bygningsværker som Frederiksborg Slot, Børsen og Rundetårn og som grundlægger af en række byer som Fredericia og Christianshavn. Desværre blev de …

Enevælde

Michael Bregnsbo

Enevælde - Byggesten for velfærdsstaten

Enevælden er både betegnelsen for en styreform og for perioden 1660-1848, hvor Danmark som stat og samfund blev grundlæggende forandret. I international sammenhæng var den danske enevælde unik. Dels fordi kongen var udstyret med al lovgivende, dømmende og udøvende magt, dels fordi den især…

Danmark mellem England og Frankrig

Birgitte Holten

Danmark mellem England og Frankrig - Verdensmagternes gidsel

I den komplicerede internationale situation omkring 1800 var dansk udenrigspolitik fanget i stormagternes spil. Danmark havde tre hovedformål med sin udenrigspolitik i disse år: at opretholde neutraliteten; at sikre det fortsatte rigsfællesskab med Norge; og at overtage så meget som muligt af…

Kold krig

Thomas Wegener Friis

Kold krig - Røderusserne kom aldrig

Den Kolde Krig rasede fra anden verdenskrigs afslutning til Berlinmurens fald. Den delte verden, nationer og familier i spørgsmålet om demokrati eller diktatur. Bag konflikten lurede atomvåben, som truede verden med undergang. Danmark lå midt på frontlinjen mellem øst og vest. Inden for kort…

Herremand og landsbyherre

Erland Porsmose

Herremand og landsbyherre - Godset sad på magten

De danske godsejere har gennem historien været yderst magtfulde. De kongetro opbyggede en ridderhær, fik skattefrihed og magt over en hel lokalbefolkning. I 1500-tallet skiftede herremanden navn til adelsmanden, og i 1600-tallet ejede adlen halvdelen af landets gårde og jorde. Kongen ejede…

Stavnsbundet

Erland Porsmose

Stavnsbundet - Lænket til en godsejer

De danske bønder var i århundrede stavnsbundet til en herremand eller godsejer. De udgjorde billig arbejdskraft til de rige godsejere og måtte kun flytte, hvis de fik tilladelse. Sidst i 1700-tallet begyndte de heldigste bønder at slippe fra de snærende lænker, og det danske bondelandskab, som…

Sild, torsk og andre fisk

Søren Byskov

Sild, torsk og andre fisk - Industrieventyr på havet

Danmark blev en af verdens største fiskerinationer i begyndelsen af 1900-tallet, da fiskerne begyndte at sejle til havs efter rødspætter med et særligt effektivt net, snurrevoddet. Gennem tiden har danskere fanget såvel hvaler og sæler som torsk, rødspætter, laks og ål. I middelalderen var …

Det maritime Danmark

Henrik Harnow

Det maritime Danmark - Havne til industri og fritid

Danmark er en gammel søfartsnation. Kontakten mellem fastlandet og de mere end 400 småøer har gennem århundreder foregået ad søvejen. De maritime miljøer er nærværende overalt. Selv om Danmark er et lille land, varierer havne og kystmiljøer fra stort anlagte industrihavne til små…

De store bevægelser

Flemming Just

De store bevægelser - Folket får magten

Andelsbevægelsen og arbejderbevægelsen er helt centrale for det danske samfunds opbygning. Som i andre lande opstod bevægelserne i sidste tredjedel af 1800-tallet. Bønderne på landet og arbejderne i byen organiserede sig i fællesskaber for at få større indflydelse og bedre levevilkår. Men…

Industri

Caspar Jørgensen

Industri - Fra møller til computere

Selv om Danmark er kendt som et landbrugsland, har industrien haft stor betydning for udviklingen mod velfærdssamfund. Siden 1840 begyndte fabrikkerne for alvor at spire. Efterhånden arbejdede flere i industrien end på markerne. Fra 1930 til 1970 var industrien den sektor, der beskæftigede…

Krig & fred

Anne Nørgaard Jørgensen

Krig & fred - Miltærhistoriske anlæg

Danmarks militære historie er særligt præget af vores strategiske placering mellem Østersølandene og kontinentet. Borge, voldsteder, kasernere og andre militæranlæg fra næsten alle historiske perioder ligger tæt i Danmark. Med de attraktive farvande var basen også lagt for en stærk…

Forbrydelse og straf

Tyge Krogh

Forbrydelse og straf - Fra galgen til elektronisk fodlænke

Forbrydelse betaler sig ikke, har straffe altid skullet demonstrere. Men metoderne til afstraffelse har ændret sig markant gennem tiden. Engang var dødsstraf populært, og Gud spillede en vigtig rolle i domsafsigelsen. I dag slipper kriminelle med livet i behold. Moderne fængsler bliver…

Magt og modmagt

Tim Knudsen

Magt og modmagt - Et fredeligt land

Et fredeligt land, hvor ingen konge er blevet myrdet i mere end 700 år. Hvor den sidste rigtige borgerkrig ligger et lille halvt årtusind tilbage. Et land, hvor nationalfølelsen er en ret ny opfindelse. Et land, hvor reformerne blevet drevet af gårdmænd og senere af arbejdere, og hvor mange er …

Huse for de syge

Inger-Marie Børgesen

Huse for de syge - Fra åreladning til superhospitaler

Nutidens sundhedsvæsen har rødder tilbage til slutningen af 1700-tallet, hvor husene for de syge begyndte at blive bygget med helbredelse for øje. Patienter blev indlagt og behandlet med forventning om, at de kunne blive raske igen. I et langt historisk perspektiv er sygehuset ikke en gammel…

Den frie tid

Niels Kayser Nielsen

Den frie tid - Fra mondænt kystliv til kolonihaver og charterferie

Fritid har ikke altid været en selvfølge. Først kunne kun adelen og det bedste borgerskab bruge deres arbejdsfri tid ved kysterne, i teatret eller på jagt. Senere fik også funktionærerne ferie og weekend, de kunne bruge på at dyrke de nye sportsgrene fra England. Først i 1900-tallet fik…

Vi skriver historie

Camilla Mordhorst

Vi skriver historie - Historien er alle steder

Historie er ikke kun store begivenheder og heroiske fortællinger. Historien sniger sig ind alle vegne, og den skabes hver dag og på de mest ydmyge steder. Den indlejres i bygninger og i landskaber, i ord og i vaner. Men opfattelsen af, hvad der er historie,og hvad der ikke er, har ændret gennem…

Arkitektur: Klassicisme, historicisme og modernisme

Vibeke Andersson Møller

Arkitektur: Klassicisme, historicisme og modernisme - Fra antik til beton

Fra midten af 1700-tallet til midten af 1900-tallet har dansk arkitektur haft mange udtryksformer. De har været tæt knyttet til de skiftende tiders arkitektoniske idealer og til de rent praktiske muligheder inden for byggeteknikken. Fra et udgangspunkt med antikke forbilleder og traditionelt muret…

Kunstnere

Martin Zerlang

Kunstnere - Kunst på stedet

Der er en tæt sammenhæng mellem steder og den kunst, der bliver skabt på stedet. Danske digtere og malere har til alle tider været en del af de steder, de opholdt sig på - fra Kierkegaards København til Krøyers Skagen. Stederne er i høj grad også blevet præget af kunsten.

Landskabsarkitektoniske strømninger

Malene Hauxner, RIP

Landskabsarkitektoniske strømninger - Kampen om havekunsten

Om ’hyrdens’ eller ’arkitektens’ landskab er smukkest, har længe været diskuteret blandt haveentusiaster og havekunsten har pejlet tidens tanker. Enevoldskongernes lysthaver havde skovfelter og skarptskårne alleer. Borgerskabet satte pris på stedets naturlige betingelser. Også i det…

Demokratiets vugge

Uffe Jakobsen

Demokratiets vugge - Fra enevælde til parlamentarisme

Fra 1830’erne til 1915 blev tre afgørende forandringer i demokratiets udvikling i Danmark gennemført. Der blev etableret et repræsentationsorgan for borgerne, valgretten blev udvidet fra ganske få procent til næsten hele den voksne befolkning, og parlamentarismen gav Folketinget reel…

Fredede kroer og hoteller

Erland Porsmose

Fredede kroer og hoteller

De danske kroer har været en fast bestanddel af det danske rejseliv i mange hundrede år. Her overnattede, hvilede, spiste og drak både konger, adelsmænd, bønder og handlende, der skulle på rejse gennem landet. Kroerne fungerede også som oaser for de træk- eller ridedyr, der leverede…

Kilometervis af motorvej

Morten Stenak

Kilometervis af motorvej - Blæs ud på det store H

Med over 1000 km motorvej er der nok til 10 timers køretur. Spænd selen, se ud ad vinduet og oplev Danmark. Mange strækninger er aldeles smukke og rummer fantastiske fortællinger fra oldtid til nutid. Hørsholmmotorvejen er den perfekte start.

Statens Kunstfond

Louise Straarup

Statens Kunstfond - Kunstproduktion til borgere i hele Danmark

I 2014 har Statens Kunstfonds 50 års jubilæum. Statens Kunstfonds produktion af kunst i offentlige rum er det mest synlige og direkte tilgængelige resultat af fondens virke. 1273 værker er det blevet til.

Relaterede tags

2. Verdenskrig Aalborg B&W Billund Brede Brugsen Bryggergården Bryggeri Børnehus Carlsberg Christian Zinck Christiani & Nielsen Chrstiansborg De Danske Sukkerfabrikker Drivkraft Eigtved FDB Flensborg Fjord Forbrydelse Fredericia Frederiksdal Fuglevad Fængsel H.C.Ørsted Herregård Horsens Hospital Hygiejne J.C.Jacobsen Jacob Fortling Jylland Karrebæksminde Kastrupgård Kastrupværk Kraftværk København Københavns brand Køge LEGO Legoland Lyngby Mode Modernisme Moler NKT Niels Zinck Ny Maglemølle Nykøbing Nymølle Næstved Odense Randers Handskefabrik Randers Handsker Renæssance Rusland Rådvad Saltholm Sejlflod Stampen Strandmøllen Sukkerfabrik Susåen Thomas B. Thrige Vandteknologi Vestas Vesterbro adel og borgerskab afgift andelsbevægelse arbejde arbejderbolig batteri besættelse beton brokvarter brugsforening brydning butikskæde byggebranche byggemateriale byudvidelse børnearbejde cement cykel dagligvarebutik de Thurah design dieselmotor drikkevand effektiv eksport elektricitet elværk erhvervsområde erhvervspark fabrik fabrikskompleks fabriksmuseum fajance fjernvarme fjord folkesundhed forsyning fossiler foto funktionalisme fyrster genfærd granit hammerværk handel havn historie håndværk industri industrihistorie industrikvarter industrilandskab industrimiljø industriminde industrisamfund ingeniør jern jernbane jernbeton jernstøberi kabel kaffetårn kalksten kanal kloster klæde kornsilo kraft kran kreativ klasse kridt krig kultur kulturcenter kunst kvægmarked købstad landbrug legetøj levende museum lyd lys margarine margaringe marshallhjælp. medie mejeri mellemkrigstid metal middelalder monopol museum offentlig kontrol oliefabrik opbevaring oplevelsescenter oplevelsespark pakhus palæ pap papirfabrik parketgulv plankegulv polak pragt produktion provins radio rationalisme rationalitet redskaber rekonstruktion risteri roesukker råstof råstoffer sagn salt saltudvinding samlebånd savværk shalburgtage shedtage silo skibsfart skibsværft slagteri slagteribranche slagtetvang smed sprit stenhugning straf støbejern sukker sukkerrrafinaderi svineslagteri sydehytte sydesalt sygdom sygdomsbekæmpelse sæsonarbejder tegl teglværk teknologi teknorama told toldbod tråd træ trævare tuberkulose tugthus turistattraktion tøjhus udvinding vandenergi vandkraft vandmølle vandværk varedistribution varme velfærdssamfund vindmøllepark voldanlæg voldsted værktøj Århus Øresund Ørholm å øl Aalborg Aarhus Agriculture B&W Billund Brede Brugsen Bryggergaarden Carlsberg Christian Zinck Christiani & Nielsen Copenhagen Copenhagen Fire Cultural centre Customs Eigtved Export FDB Fashion Flensborg Fjord Fredericia Frederiksdal Fuglevad H.C.Oersted Horsens Hospital Hygiene J. C. Jacobsen Jacob Fortling Jutland Karrebaeksminde Kastrupgaard Kastrupvaerk Koege LEGO Legoland Lyngby Manor Medieval Modernism Moler NKT Naestved Niels Zinck Ny Maglemoelle Nykoebing Nymoelle Odense Oeresund Pole Power Power plant Province Public Health Raadvad Randers Glove Factory Randers Gloves Russia Saltholm Sejlflod Shipyard Strandmoellen Sugar Factory Technology The Danish sugar factories Thomas B. Thrige Tuberculosis Vestas Vesterbro Water Technology Wind farm aa adventure centre adventure park alcohol armoury art articles of wood assembly line bacon factory battery beer beet sugar bicycle borough brewery brick brickyard bridge district building material business area business park cable cardboard cast iron cattle market cement chain store chalk channel child labour childrens home cloth coffee tower concrete construction industry convenience store cooperative movement crafts crane creative class crime culture custom house dairy de Thurah design diesel engine discrict heating disease disease prevention drinking water earthenware effective electricity electricity plant engineer extraction factory factory complex factory museum fjord ghost grain silo granite hammers heat history hydropower industrial district industrial environment industrial heritage industrial history industrial landscape industrial society interwar iron iron foundry legend living museum mansion margarine margaringe meat industry media merchandise distribution metal monastery monopoly mound museum oerholm oil factory paper mill parquet floor photograph plank floor port princes prison production propulsion public control radio railway rationalism rationality raw material raw materials reinforced concrete roasting premises salt salt extraction salt-seething hut sawmill sea salt seasonal worker shalburgtage shedtage shipping silo slaughter penalty slaughterhouse smith sound splendor stone chipping storage sugar sukkerrrafinaderi cultivation supply techno-rama the nobility and the wealthy middle class the occupation the stamp thread tools tourist attraction toys trade tree urban expansion war warehouse water energy watermill waterworks work worker's housing world war 2 wrestling