Ting tagget med "neolithic"

Middelalder: De lærde kristne

Brian Patrick McGuire

Middelalder: De lærde kristne - Kirken erobrer Danmark

I højmiddelalderen fra cirka 1000-1300 skete der noget af et mirakel i Danmark. Takket være munke og ambitiøse stormænd blev Danmark beriget af nybyggeri, kunst og lærdom. Dermed blev Danmark en del af det første europæiske fællesskab i form af kristendommen. I senmiddelalderen fra 1350 til …

Kampen om Østersøen

Anna-Elisabeth Jensen

Kampen om Østersøen - Fisk, penge og magt

Herredømmet over Østersøen var i 1000- og 1100-tallet det samme som kontrol med handlen i hele området. Det var garanti for indtægter fra fiskeri og nedsaltning af sild. I 1200-tallet opstod Hanseforbundet, der oprindelig var et handelspolitisk forbund af en række større og mindre nedertyske …

Grevens fejde

Lars Bisgaard

Grevens fejde - Borgerkrig for Gud, klasse og fædreland

Grevens fejde hører til blandt de mest skelsættende begivenheder i danmarkshistorien. Lang tids spændinger kulminerede på dramatisk vis, da Lübeck sendte tropper ind i landet under påskud af at ville befri Christian den Anden. Samtidig kom tidens protestantiske stormløb mod den gamle…

Adel og konge

Per Ingesman

Adel og konge - Adelens storhedstid

”Adelsvælden” kalder man perioden mellem reformationen i 1536 og enevældens indførelse i 1660. Efter at reformationen havde elimineret den hidtil så mægtige kirkeinstitution som selvstændig samfundsmagt, blev adelen den vigtigste medspiller for kongemagten. Også det økonomiske udbytte af…

Christian den Fjerde

Søren Mentz

Christian den Fjerde - Knuste drømme og storslåede bygningsværker

Christian den Fjerde (1577-1648) er nok den mest kendte konge i Danmarkshistorien. Han satte især sit præg på perioden med en række enestående bygningsværker som Frederiksborg Slot, Børsen og Rundetårn og som grundlægger af en række byer som Fredericia og Christianshavn. Desværre blev de …

Enevælde

Michael Bregnsbo

Enevælde - Byggesten for velfærdsstaten

Enevælden er både betegnelsen for en styreform og for perioden 1660-1848, hvor Danmark som stat og samfund blev grundlæggende forandret. I international sammenhæng var den danske enevælde unik. Dels fordi kongen var udstyret med al lovgivende, dømmende og udøvende magt, dels fordi den især…

Danmark mellem England og Frankrig

Birgitte Holten

Danmark mellem England og Frankrig - Verdensmagternes gidsel

I den komplicerede internationale situation omkring 1800 var dansk udenrigspolitik fanget i stormagternes spil. Danmark havde tre hovedformål med sin udenrigspolitik i disse år: at opretholde neutraliteten; at sikre det fortsatte rigsfællesskab med Norge; og at overtage så meget som muligt af…

Kold krig

Thomas Wegener Friis

Kold krig - Røderusserne kom aldrig

Den Kolde Krig rasede fra anden verdenskrigs afslutning til Berlinmurens fald. Den delte verden, nationer og familier i spørgsmålet om demokrati eller diktatur. Bag konflikten lurede atomvåben, som truede verden med undergang. Danmark lå midt på frontlinjen mellem øst og vest. Inden for kort…

Herremand og landsbyherre

Erland Porsmose

Herremand og landsbyherre - Godset sad på magten

De danske godsejere har gennem historien været yderst magtfulde. De kongetro opbyggede en ridderhær, fik skattefrihed og magt over en hel lokalbefolkning. I 1500-tallet skiftede herremanden navn til adelsmanden, og i 1600-tallet ejede adlen halvdelen af landets gårde og jorde. Kongen ejede…

Stavnsbundet

Erland Porsmose

Stavnsbundet - Lænket til en godsejer

De danske bønder var i århundrede stavnsbundet til en herremand eller godsejer. De udgjorde billig arbejdskraft til de rige godsejere og måtte kun flytte, hvis de fik tilladelse. Sidst i 1700-tallet begyndte de heldigste bønder at slippe fra de snærende lænker, og det danske bondelandskab, som…

Sild, torsk og andre fisk

Søren Byskov

Sild, torsk og andre fisk - Industrieventyr på havet

Danmark blev en af verdens største fiskerinationer i begyndelsen af 1900-tallet, da fiskerne begyndte at sejle til havs efter rødspætter med et særligt effektivt net, snurrevoddet. Gennem tiden har danskere fanget såvel hvaler og sæler som torsk, rødspætter, laks og ål. I middelalderen var …

Det maritime Danmark

Henrik Harnow

Det maritime Danmark - Havne til industri og fritid

Danmark er en gammel søfartsnation. Kontakten mellem fastlandet og de mere end 400 småøer har gennem århundreder foregået ad søvejen. De maritime miljøer er nærværende overalt. Selv om Danmark er et lille land, varierer havne og kystmiljøer fra stort anlagte industrihavne til små…

De store bevægelser

Flemming Just

De store bevægelser - Folket får magten

Andelsbevægelsen og arbejderbevægelsen er helt centrale for det danske samfunds opbygning. Som i andre lande opstod bevægelserne i sidste tredjedel af 1800-tallet. Bønderne på landet og arbejderne i byen organiserede sig i fællesskaber for at få større indflydelse og bedre levevilkår. Men…

Industri

Caspar Jørgensen

Industri - Fra møller til computere

Selv om Danmark er kendt som et landbrugsland, har industrien haft stor betydning for udviklingen mod velfærdssamfund. Siden 1840 begyndte fabrikkerne for alvor at spire. Efterhånden arbejdede flere i industrien end på markerne. Fra 1930 til 1970 var industrien den sektor, der beskæftigede…

Krig & fred

Anne Nørgaard Jørgensen

Krig & fred - Miltærhistoriske anlæg

Danmarks militære historie er særligt præget af vores strategiske placering mellem Østersølandene og kontinentet. Borge, voldsteder, kasernere og andre militæranlæg fra næsten alle historiske perioder ligger tæt i Danmark. Med de attraktive farvande var basen også lagt for en stærk…

Forbrydelse og straf

Tyge Krogh

Forbrydelse og straf - Fra galgen til elektronisk fodlænke

Forbrydelse betaler sig ikke, har straffe altid skullet demonstrere. Men metoderne til afstraffelse har ændret sig markant gennem tiden. Engang var dødsstraf populært, og Gud spillede en vigtig rolle i domsafsigelsen. I dag slipper kriminelle med livet i behold. Moderne fængsler bliver…

Magt og modmagt

Tim Knudsen

Magt og modmagt - Et fredeligt land

Et fredeligt land, hvor ingen konge er blevet myrdet i mere end 700 år. Hvor den sidste rigtige borgerkrig ligger et lille halvt årtusind tilbage. Et land, hvor nationalfølelsen er en ret ny opfindelse. Et land, hvor reformerne blevet drevet af gårdmænd og senere af arbejdere, og hvor mange er …

Huse for de syge

Inger-Marie Børgesen

Huse for de syge - Fra åreladning til superhospitaler

Nutidens sundhedsvæsen har rødder tilbage til slutningen af 1700-tallet, hvor husene for de syge begyndte at blive bygget med helbredelse for øje. Patienter blev indlagt og behandlet med forventning om, at de kunne blive raske igen. I et langt historisk perspektiv er sygehuset ikke en gammel…

Den frie tid

Niels Kayser Nielsen

Den frie tid - Fra mondænt kystliv til kolonihaver og charterferie

Fritid har ikke altid været en selvfølge. Først kunne kun adelen og det bedste borgerskab bruge deres arbejdsfri tid ved kysterne, i teatret eller på jagt. Senere fik også funktionærerne ferie og weekend, de kunne bruge på at dyrke de nye sportsgrene fra England. Først i 1900-tallet fik…

Vi skriver historie

Camilla Mordhorst

Vi skriver historie - Historien er alle steder

Historie er ikke kun store begivenheder og heroiske fortællinger. Historien sniger sig ind alle vegne, og den skabes hver dag og på de mest ydmyge steder. Den indlejres i bygninger og i landskaber, i ord og i vaner. Men opfattelsen af, hvad der er historie,og hvad der ikke er, har ændret gennem…

Arkitektur: Klassicisme, historicisme og modernisme

Vibeke Andersson Møller

Arkitektur: Klassicisme, historicisme og modernisme - Fra antik til beton

Fra midten af 1700-tallet til midten af 1900-tallet har dansk arkitektur haft mange udtryksformer. De har været tæt knyttet til de skiftende tiders arkitektoniske idealer og til de rent praktiske muligheder inden for byggeteknikken. Fra et udgangspunkt med antikke forbilleder og traditionelt muret…

Kunstnere

Martin Zerlang

Kunstnere - Kunst på stedet

Der er en tæt sammenhæng mellem steder og den kunst, der bliver skabt på stedet. Danske digtere og malere har til alle tider været en del af de steder, de opholdt sig på - fra Kierkegaards København til Krøyers Skagen. Stederne er i høj grad også blevet præget af kunsten.

Landskabsarkitektoniske strømninger

Malene Hauxner, RIP

Landskabsarkitektoniske strømninger - Kampen om havekunsten

Om ’hyrdens’ eller ’arkitektens’ landskab er smukkest, har længe været diskuteret blandt haveentusiaster og havekunsten har pejlet tidens tanker. Enevoldskongernes lysthaver havde skovfelter og skarptskårne alleer. Borgerskabet satte pris på stedets naturlige betingelser. Også i det…

Demokratiets vugge

Uffe Jakobsen

Demokratiets vugge - Fra enevælde til parlamentarisme

Fra 1830’erne til 1915 blev tre afgørende forandringer i demokratiets udvikling i Danmark gennemført. Der blev etableret et repræsentationsorgan for borgerne, valgretten blev udvidet fra ganske få procent til næsten hele den voksne befolkning, og parlamentarismen gav Folketinget reel…

Fredede kroer og hoteller

Erland Porsmose

Fredede kroer og hoteller

De danske kroer har været en fast bestanddel af det danske rejseliv i mange hundrede år. Her overnattede, hvilede, spiste og drak både konger, adelsmænd, bønder og handlende, der skulle på rejse gennem landet. Kroerne fungerede også som oaser for de træk- eller ridedyr, der leverede…

Kilometervis af motorvej

Morten Stenak

Kilometervis af motorvej - Blæs ud på det store H

Med over 1000 km motorvej er der nok til 10 timers køretur. Spænd selen, se ud ad vinduet og oplev Danmark. Mange strækninger er aldeles smukke og rummer fantastiske fortællinger fra oldtid til nutid. Hørsholmmotorvejen er den perfekte start.

Statens Kunstfond

Louise Straarup

Statens Kunstfond - Kunstproduktion til borgere i hele Danmark

I 2014 har Statens Kunstfonds 50 års jubilæum. Statens Kunstfonds produktion af kunst i offentlige rum er det mest synlige og direkte tilgængelige resultat af fondens virke. 1273 værker er det blevet til.

Relaterede tags

1864 Alheden Avebury Ring C. D. F. Reventlow C. L. Vebæk Carit Etlar Christian Jürgensen Thomsen Conrad Engelhardt Corselitze Erik Pontoppidan Europa F. C. Classen Falster Frederik d. 5 Frederik d. 7 Frederik d. 7. jættestue Frederiksværk Gerhard Heilmann Gravhøje Grevinde Danner Grundtvig Gøngehøvdingen J. A. Jørgensen Jeppe Aakjær Jernalder Julius Raklev Jungshoved Korsør Kult Molbech Møn Nationalbanken Nationalmuseet Nydam Oldsagskommissionen Poskær Stenhus Reformationen Reventlow Robin Hood Samlingsplads Sophus Müller Sorø Akademi Steen Steensen Blicher Stenalder Stonehenge Storbritannien Storebælt Storebæltsbroen Svend Gønge Svenskekrigene Tandbehandling Thors hammer Thorsbjerg Tro Tyskland Würzburg amatørarkæolog arbejdsløse arkitektur arkæolog arkæologisk udgravning begravelse begravelsessted biskop Frederik Münter bondegårde bondestenalder bronzealder bronzesværd byggeboom byggefejl byggesjusk de underjordiske den hellige høj egekistegrav elite enkeltgravskulturen godsejer Neergaard graffiti gravhøj gravkammer gravplads grundplan hedenskab helleristning hjerneoperation husmand ingeniør ingeniørmæssig bedrift jernbane julekalender jægerstenalder jættestue kirke kopimaskine kridtmørtel krig krigen i 1864 krigere kulstof 14 kulstof-14 kultplads købmand landevej langdysse langhøj lensgreve lerkar magnetisme menneskeknogler menneskeskelet middelalder mindeplade mord mur murerhåndværk mørtel oldsager overtro pastor Paludan pengeseddel plankekiste pyramiderne randsten religion restaurering rituelle handlinger runddysse sagn skat skelet skeletter skålgruber smykker spion stenalderdør stenalderfolk stenaldergrav stenalderhåndværkere stendysse stenflækning stenrække storkøbmand storkøbmand Hage storstensgrav svinesti teenager transport tvilling udgravning vej vejbyggeri vold ødelæggelse 1864 Advent Calendar Avebury Ring Burial Mound Burial Mounds C. D. F. Reventlow C. L. Vebaek Carit Etlar Cemetery Christian Jürgensen Thomsen Conrad Engelhardt Copier Corselitze Countess Danner Cult Dental treatment Erik Pontoppidan Europe F. C. Classen Faith Falster Frederick the 5 Frederick the 7 Frederick the 7. passage grave Frederiksvaerk Gerhard Heilmann Germany Goengehoevdingen Great Britain Grundtvig Heathland Human skeleton Iron Age J. A. Jorgensen Jeppe Aakjaer Jewelry Julius Raklev Jungshoved Korsoer Medieval Moen Molbech National Museum National bank Neolithic artisans Neolithic tomb Nydam Pastor Paludan Poskaer Stonehouse Pyramids Reventlow Robin Hood Skeletons Sophus Müller Soroe Academy Steen Steensen Blicher Stone Age Stone Age door Stone Age hunter Stone Age people Stonehenge Svend Goenge The great Belt Thor's Hammer Thorsbjerg Würzburg amateur archaeologist antiquities archaeological excavation archaeologist banknote bishop Frederik Münter brain surgery bricklaying bronze age bronze sword build error burial chamber carbon 14 carbon-14 chalk mortar church construction boom cult place cup marks destruction elite engineer excavation farms feat of engineering floorplan funeral gathering place graffiti grocer highway human bones landowner Neergaard langhoej legend long barrow magnetism megalithic tomb merchant merchant Hage mortar murder oak coffin grave paganism passage grave pigpen plank coffin plaque pottery railway religion restoration road road construction rock carving shoddy construction work skeleton smallholder spy stone row stone splitting stones superstition teenager the Great Belt Bridge the Single Grave culture the War of 1864 the antiquities commission the holy mound the reformation transportation twins underground unemployed violence wall war warriors