Them kirke
Fakta

Kirke

Af

THEM KIRKE VRADS HERRED Landsbyen nævnes første gang 1338,1 da abbeden i Tvis kloster solgte sit gods i Them til Ove Hase. Sog-net omtales 1391,2 da Anders Ovesen (Hvide) til To-rup gav to lokale hovedgårde, Hedegård og en i Virk-lund (jfr. s. 4155), til bispen i …

Vis mere

Billeder fra Them Kirke

Them kirke

År: 2013 FOTO:T.Dam. Them

Them Kirke
Them Kirke i sne
Præst
Them Kirke
Kirken i sne
Prækestol
Them kirke
Kalk maleri
Ud til siden
Them kirk indefra
Them kirk indefra
Syd siden
Rune sten ved kirken
Nord siden
Høre til Them kirke
Themkirke i sne
Themkirke
Them kirke
Kirken med flag
Them kirke
Them kirke
Them kirke
Them kirke

Bidrag til Them Kirke

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Them kirk

De ældste dele af Them kirke - koret og skibet - er bygget omkring 1200. Senere har man bygget…

Them kirke

Kirken er placeret på toppen af en øst-vest-gående rygning og har tidligere ligget midt i…

Billeder (23)

Links (1)