Them kirke
Fakta

Kirke

Af

THEM KIRKE VRADS HERRED Landsbyen nævnes første gang 1338,1 da abbeden i Tvis kloster solgte sit gods i Them til Ove Hase. Sog-net omtales 1391,2 da Anders Ovesen (Hvide) til To-rup gav to lokale hovedgårde, Hedegård og en i Virk-lund (jfr. s. 4155), til bispen i …

Vis mere

Bidrag til Them Kirke

Bidrag med en fortælling om stedet

Bidrag med et eller flere billeder

Bidrag med video

Bidrag med links

Fortællinger (2)

Them kirk

De ældste dele af Them kirke - koret og skibet - er bygget omkring 1200. Senere har man bygget…

Them kirke

Kirken er placeret på toppen af en øst-vest-gående rygning og har tidligere ligget midt i…

Billeder (23)

Links (1)