Adel og konge

Tema

Adelens storhedstid

1 anbefalinger

”Adelsvælden” kalder man perioden mellem reformationen i 1536 og enevældens indførelse i 1660. Efter at reformationen havde elimineret den hidtil så mægtige kirkeinstitution som selvstændig samfundsmagt, blev adelen den vigtigste medspiller for kongemagten. Også det økonomiske udbytte af reformationen, i form af den katolske kirkes rige jordegods, blev delt mellem konge og adel.


I oktober 1536 indførte kong Christian den Tredje (1534-59) officielt reformationen i Danmark. Det skete i tæt kontakt med Martin Luther og de andre tyske reformatorer. Til at hjælpe med udarbejdelsen af en ny kirkeordning bad kongen Luthers nære ven Johann Bugenhagen om at komme til Danmark. Resultatet blev Kirkeordinansen, som kongen udstedte i 1537. Man havde fået en ny lutheransk statskirke med kongen som overhoved.

Staten bliver stærkere
Den lutherske reformation fik vigtige konsekvenser for det danske samfund. I middelalderen havde tre vigtige samfundsområder - socialforsorg, uddannelse og ægteskab - hørt under kirken. De blev nu underlagt statslig regulering. Dermed blev staten i stand til at markere sig som en langt stærkere kraft i samfundet end før. Med sin overtagelse af kirken tog kongen ansvaret for, at danskerne levede som gode kristne og havde den…

Tisdlinje for Adel og konges fortællinger

Se Adel og konges steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter