Arkitektur: Klassicisme, historicisme og modernisme

Tema

Fra antik til beton

0 anbefalinger

Fra midten af 1700-tallet til midten af 1900-tallet har dansk arkitektur haft mange udtryksformer. De har været tæt knyttet til de skiftende tiders arkitektoniske idealer og til de rent praktiske muligheder inden for byggeteknikken. Fra et udgangspunkt med antikke forbilleder og traditionelt muret byggeri, gik udviklingen i denne periode mod en mere rationel, såkaldt tidløs arkitektur, og en begyndende industrialisering af byggeriet med nye materialer som jern, beton og glas.

Klassicismen kom til dansk arkitektur over en nat i 1755. Det skete, da den franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin blev hentet til Danmark for at overtage arbejdet med opførelsen af Frederikskirken i København. Jardin havde studeret antikkens storhed i Rom, og med dette forbillede dyrkede han en klassicistisk arkitektur: Klare bygningsformer, fast opdelte facader og præcist formede dekorationer, for eksempel guirlander. Jardin blev hurtigt udnævnt til professor i arkitektur på Kunstakademiet. Det var netop blevet oprettet 1754 og gav arkitekturen en ny, formaliseret ramme at virke indenfor.
 

Forbilledlige byggerier
Jardin kom dog ikke til at afslutte opførelsen af Frederikskirken. Han stod for andre byggerier, f.eks. Bernstorffs Slot fra 1765. Det blev et forbillede for adskillige herregårde over hele landet. Jardin havde en række elever, der videreførte hans arbejde med…

Tisdlinje for Arkitektur: Klassicisme, historicisme og modernismes fortællinger

Se Arkitektur: Klassicisme, historicisme og modernismes steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter