Bronzealder

Tema

Bronzealderens kultmenneske

1 anbefalinger

Bronzealderens mennesker var vidt berejste og havde kontakter i fjerne egne. De var også flittige højbyggere, og i løbet af nogle få hundrede år rejste befolkningen i Danmark tusindvis af gravhøje. Byggeriet samlede mennesker fra nær og fjern som dermed bekræftede deres fællesskab. Selv da religionen blev ændret, og ligbrænding blev indført, fortsatte højene med at have betydning som landskabsmærker.

Bronzealderen er en fascinerende oldtidsperiode, hvis mennesker på én gang er tæt på os og på én gang langt fra vores virkelighed. Det var en periode med stort udblik, og det som hændte i fjerne egne havde stor betydning for mennesker i Danmark. Det er også et tidsrum hvor den danske oldtid har efterladt helt unikke og betydningsfulde fund og monumenter, som viser stor kulturel og menneskelig kreativitet.

Mennesket i liv og død
Bronzealderens mennesker var bønder. Landbruget var forskelligt fra egn til egn, men vi ved fra naturvidenskabelige undersøgelser, at landskabet blev mere og mere påvirket af menneskelig indgriben i løbet af perioden – landet blev opdyrket. Bronzealderens gårde var store og velbyggede. Der findes huse i mange forskellige størrelser, men en del huse dækker helt op til 4-500 kvadratmeter. De kan have flere rum med stald og…

Tisdlinje for Bronzealders fortællinger

Se Bronzealders steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter