Christian den Fjerde

Tema

Knuste drømme og storslåede bygningsværker

0 anbefalinger

Christian den Fjerde var en ambitiøs konge. Han drømte om at gøre Danmark til en regional stormagt og spille en fremtrædende rolle på den internationale scene. Da Christian i 1596 som 19-årig blev kronet, overtog han et velfungerende og velstående rige, og han begyndte straks at realisere sine drømme. Ved Hillerød i Nordsjælland opførte han Frederiksborg Slot, en fyrstebolig i international format, hvor flere af Europas betydeligste kunstnere arbejdede med slottets udsmykning.
Frederiksborg var også en stor herregård og kongen var landets største godsejer. Indtægterne fra landbrug dækkede dog ikke rigets udgifter, og Christian den Fjerde forsøgte at gøre Danmark til en handelsnation. Det fantastiske Neptunspringvand i den ydre slotsgård på Frederiksborg fremstiller kongen som havets hersker og Østersøen som kilden til landets rigdom.
 

Øl, handel og krydderier
Foretagsomhed prægede de første årtier af 1600-tallet. På Kongens Bryghus blev der fremstillet øl til flåden, mens Silkeværket skulle gøre landet selvforsynende med fint klæde. Christian den Fjerde ønskede at gøre København til et internationalt handelscentrum og oprettede blandt andet et Ostindisk Handelskompagni (1616), der skulle importere krydderier og tekstiler fra Asien. I 1619 begyndte opførelsen af Børsen, hvor købmænd kunne udveksle varer og skabe en positiv handelsbalance.
I 1606-1607 anlagde den byggeglade konge et lille lysthus udenfor Københavns volde - Rosenborg Slot. Slottet kom især til at danne ramme for hans samliv med adelsfruen Kirsten Munk, som Christian blev gift med med i 1615.
 

Jylland besat
Kongen havde brug for penge til at føre sin aktive udenrigspolitik. Først skulle arvefjenden Sverige sættes på plads, men selv om Kalmarkrigen (1611-1613) blev fremstillet som en danske triumf, lykkedes det ikke at dæmme op for svensk ekspansion i den østlige del af Østersøen. I 1625 gik Christian den Fjerde ind i 30-årskrigen, og det blev en katastrofe. Efter nederlaget ved Lutter am Barenberg i 1626 var Jylland besat frem til 1629.
I de følgende år udbyggede Christian den Fjerde landets forsvar. For at styrke flåden blev kvarteret Nyboder grundlagt i 1630’erne. Her boede søfolkene og deres familier. I syd etablerede han fæstningsbyer som Glückstadt og Christianspris. De store militærudgifter drænede landets ressourcer og pressede skattetrykket i vejret.
 

På fallittens rand
De mange ulykker, som ramte kongen og Danmark, blev tolket som Guds straf for folkets synder. Rundetårn ved Trinitatis Kirke symboliserede troen, og den mærkelige rebusindskrift ”Lad Gud styrke rettroen og retfærdigheden i kong Christian den Fjerdes hjerte” vidner om religionens betydning.
I 1643 besatte den svenske hær Jylland. Flåden og Christian den Fjerdes heltemodige indsats forhindrede fjenden i at fortsætte til Fyn og Sjælland. Med Freden i Brømsebro i 1645 dominerede Sverige reelt Østersøen. Kongens stormagtsdrømme lå i ruiner, og da hans ældste søn døde i 1647 kunne den danske højadel indskrænke kongens politiske magt. Christian den Fjerde døde i februar 1648 og efterlod et land på fallittens rand.