Danmark mellem England og Frankrig

Tema

Verdensmagternes gidsel

1 anbefalinger

Frankrig og England havde gennem hele 1700-tallet været optaget af en intens rivalisering, som medførte flere krige, både i Europa og i kolonierne – især i Nordamerika. Mange andre europæiske stater deltog i disse krige i vekslende alliancer, men Danmark holdt sig neutral til stor fordel for dansk handel og søfart, som kunne erobre markedsandele fra de krigsførende lande. Den såkaldte florissante (blomstrende) handel i slutningen af 1700-tallet bragte enorm rigdom til København og det voksende danske handelsborgerskab. Men samtidig gav den grobund for konflikter med England, der beskyldte danske skibe for at bryde neutraliteten.

Slaget på Rheden
Danmark havde i 1773 indgået et neutralitetsforbund med Rusland for at have en allieret mod Sverige. Da Rusland i slutningen af 1800 erklærede England krig, stod Danmark i en umulig situation: Enten krig med England eller risiko for, at Sverige ville få frie hænder til at erobre Norge. Svaret kom den 2. april, da en engelsk flåde stod ned gennem Øresund og angreb København i det, der er blevet kaldt Slaget på Rheden. Efter fire en halv times kamp måtte danskerne acceptere nederlaget, og efter hårde forhandlinger gik Danmark med til at suspendere sit medlemskab af forbundet.

Tvunget mod krig
I begyndelsen af 1800-tallet underlagde de franske hære sig stadig mere af det europæiske fastland, mens England udslettede den franske flåde. Det militære styrkeforhold var, at England var suverænt dominerende til søs, mens Frankrig var uovervindelig på det europæiske fastland. Det medførte, at økonomien var den eneste slagmark, de havde tilfælles. I 1806 dekreterede Napoleon derfor, at alle kontinentale havne skulle lukkes for engelske skibe, og året efter tvang Rusland Danmark til at tiltræde fastlandsspærringen.

En lus mellem to negle
Både Frankrig og England stillede nu krav til Danmark om at gå ind i krigen. Danmark var fanget i en fælde og blev tvunget til at gå ind i en krig, der kun kunne ende galt. Igen var det spørgsmålet om Norge, der afgjorde sagen. Danmark afviste det engelske ultimatum, og resultatet blev et omgående angreb mod København. Efter tre døgns bombardement kapitulerede den danske regering og blev tvunget til at udlevere flåden til englænderne. Herefter havde Danmark intet andet valg end at slutte sig til Frankrigs allierede.

På den forkerte side
Da Frankrig angreb Rusland i 1812, sluttede Rusland og Sverige sig sammen. Sverige angreb Sjælland, men englænderne, der støttede denne alliance, ville ikke tillade angreb på Norge på det tidspunkt. Men det var kun en stakket frist. Danmark blev revet med af Frankrigs nederlag, og den modvillige deltagelse i Napoleonskrigene medførte en politisk og økonomisk katastrofe. Staten gik fallit i 1813 (statsbankerotten), og Danmark måtte ved fredsslutningen i Kiel i 1814 afgive Norge til Sverige.