Danmark som kolonimagt

Tema

Silke, sukker, slaver og en særlig hilsen til Grønland og Færøerne

4 anbefalinger

Danmark har haft kolonier i eksotiske egne fra Tranquebar i øst til Sct. Croix i vest. Nogle gange tjente vi gode penge på det, omend Danmark var en lille kolonimagt. Vi har stadig rigsfællesskab med to af de oprindelige kolonier mod nord: Færøerne - og ikke mindst verdens største ø, Grønland.

I 1500- og 1600-tallet ekspanderede de store, europæiske søfartsnationer og oprettede kolonier og handelsstationer i alle verdensdele. Danmark var også med, men som en meget beskeden spiller. De danske kolonier kan inddeles i tre hovedkategorier med hver deres geografiske afgrænsning og hver deres udnyttelsesmetoder. Det var Nordatlanten, Sydatlanten og det fjerne Østen. Metoderne var alt fra handelsmonopoler til markedsproduktion.

Asiatiske forbindelser
I 1620 lykkedes det for en ekspedition udsendt af Christian den Fjerde at få rådighed over et område i det sydlige Indien mod at betale en årlig afgift til den lokale fyrste. Det var fiskerlejet Tranquebar, som blev befæstet og indrettet til handelsstation med henblik på opkøb og oplagring af indiske krydderier og tekstiler. Kolonien og handelen blev i mere end 100 år administreret af kompagnier, der havde monopol…

Tisdlinje for Danmark som kolonimagts fortællinger

Se Danmark som kolonimagts steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter