Danmarks Oldtid i landskabet

Tema

På udflugt til oldtiden

2 anbefalinger

Solvognen fra Trundholm Mose, Guldhornene fra Gallehus og sølvbægret fra gravkammeret i den nordlige Jellinghøj er alle berømte fund fra Danmarks oldtid. Fund, som mange danskere har et forhold til, og som taler til os på tværs af de svundne tider. Museernes samlinger rummer hundredtusindvis af sådanne store og små skatte, der fortæller dragende historier om landets fortid.

Landskabets levende museum
Den for museets sale ligger en helt anden skat af oplevelser, nemlig de mange bevarede fortidsminder, der gennem årtusinder har præget det danske landskab. Dysser og jættestuer bygget af tonstunge sten. Dybe, furede hulveje, der vidner om hundredvis af kærrer og vandrende ad længst forglemte vejstrøg. Vældige gravhøje, der på sindrig vis er opført af tusinder af skårne græstørv. Kilometerlange forsvarsvolde opført mod fjender, om hvis identitet vi i dag kun kan gætte os til. Det er noget af det, der venter den besøgende i landskabet.

Oldtiden uden filter
Oplevelsen er ekstra stor ved monumenterne i det fri, i fortidsmindernes rette omgivelser. Det var jo netop præcis hér, at den gamle høvding blev begravet med sine gaver. Det var hér, at det overdådige udstyr fra den overvundne hær blev ofret til guderne under ceremonier, der takkede for sejren. Oplevelsen ved at træde ind i en jættestues gravkammer er ganske enkelt overvældende. Tidsrejsen fra nutiden og de 5000 år tilbage til stenalderen tager kun de få øjeblikke, det varer at kravle gennem gangen og frem til det stenbyggede kammer for enden. I de dunkle rum har tiden næsten stået stille, og stenvæggene, der omgiver én, er de samme som omgav den familie, der i den fjerne fortid lagde deres afdøde i graven. Hér møder man oldtiden en til en, uden filter.

Højt i landskabet
Går man først på jagt efter landets fortidsminder, vil man hurtigt komme til at se landskabet med et nyt blik og aflæse det med oldtidsmenneskets øjne. Man vil for eksempel bemærke, at bronzealderens gravhøje ofte ligger og troner på bakketoppe og højdedrag med vidt udsyn til det omkringliggende landskab. Placeringen er ikke tilfældig. Med gravhøjenes eksponerede beliggenhed har bronzealderens bondesamfund sat et monument over familien og markeret slægtens ejendomsret til området omkring.

I Egtvedpigens fodspor
Og højene i landskabet afslører mere. Mange steder vil man se, at højene ligger på lange rækker. Højrækkerne gennem landet angiver længst forsvundne vejstrøg, ad hvilke bronzealderens folk og fæ færdedes. Af og til har de gamle veje en nutidig parallel, og det er muligt at gå i oldtidens fodspor. Det er svært i sådanne tilfælde ikke at blive grebet af historiens gang: Hér, ad de samme strøg, på de samme stræk og under den samme himmel gik også Egtvedpigens samtidige for 3.500 år siden.

Med Danmarks Oldtid i landskabet bliver både en række velkendte og mindre kendte oldtidsminder gjort tilgængelige for publikum, og fortællingerne formidles på stedet. Et væld af gode historier venter nu kun på, at den nysgerrige kommer forbi og tager del i oplevelsen.