De store bevægelser

Tema

Folket får magten

1 anbefalinger

Andelsbevægelsen og arbejderbevægelsen er helt centrale for det danske samfunds opbygning. Som i andre lande opstod bevægelserne i sidste tredjedel af 1800-tallet. Bønderne på landet og arbejderne i byen organiserede sig i fællesskaber for at få større indflydelse og bedre levevilkår. Men kun i Danmark har de to store folkelige bevægelser haft en så markant betydning frem til nu inden for både samfund, politik og erhverv.

Folkets organisering har sat så tydelige spor i Danmark, at danske andelsvirksomheder i dag er blandt verdens største inden for hver deres branche: slagteriet Danish Crown, mejerivirksomheden Arla, pelsforhandleren Copenhagen Fur, frøfirmaet Trifolium og foderstofforsyningen DLG. I intet andet land har forbrugerkooperationen fået en så stærk position som Coop Danmark, der sidder på omkring 37 procent af dagligvarehandlen. Det samme gælder for det andelsejede benzinselskab OK med 19 procent af markedet. 

Andele styrer landet
Danmarks markante andelsforeninger har rod i en meget stærk sognekultur og tradition for selvorganisering. Tidligere var herregårde omdrejningspunkt for magten. Men fra 1860’erne og næsten et århundrede frem var de cirka 1800 landsogne centrale for dansk politik, økonomi og kultur. Sognene var politisk domineret af mellemstore landbrug,…

Tisdlinje for De store bevægelsers fortællinger

Se De store bevægelsers steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter