Demokratiets vugge

Tema

Fra enevælde til parlamentarisme

2 anbefalinger

Fra 1830’erne til 1915 blev tre afgørende forandringer i demokratiets udvikling i Danmark gennemført. Der blev etableret et repræsentationsorgan for borgerne, valgretten blev udvidet fra ganske få procent til næsten hele den voksne befolkning, og parlamentarismen gav Folketinget reel indflydelse på regeringsdannelsen og dermed vælgerne indflydelse på den konkrete politik i Danmark.

Demokratiets vugge stod efter gængs opfattelse i Athen i det femte århundrede f. Kr. og demokratiet har derfra bredt sig til det øvrige Europa og resten af verden. Hvornår demokratiet blev født i Danmark er omdiskuteret. Nogle har hævdet, at demokratiet i Danmark har sit eget udspring i vikingetiden uafhængigt af den øvrige europæiske udvikling. Andre hævder, at det danske demokrati først for alvor udfoldede sig efter anden verdenskrig under indflydelse af den internationale udvikling. De fleste betragter dog vedtagelsen af grundloven den femte juni 1849 som demokratiets fødsel. Demokratiseringen startede dog reelt nogle årtier i forvejen og strakte sig over flere årtier efter Grundlovens vedtagelse, før der kan tales om demokrati i moderne forstand. 

Fra forsamlingsdemokrati til enevælde
Vikingerne i de nordiske lande dannede…

Tisdlinje for Demokratiets vugges fortællinger

Se Demokratiets vugges steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter