Det maritime Danmark

Tema

Havne til industri og fritid

0 anbefalinger

Danmark er en gammel søfartsnation. Kontakten mellem fastlandet og de mere end 400 småøer har gennem århundreder foregået ad søvejen. De maritime miljøer er nærværende overalt. Selv om Danmark er et lille land, varierer havne og kystmiljøer fra stort anlagte industrihavne til små fiskerlejer og lystbådehavne. De maritime miljøer rummer en rigdom af kulturspor, som tilsammen udgør en vigtig del af den danske identitet.

Gennem århundreder foregik al  væsentlig varetransport over havet. Først i nyere tid har vi opfattet havet som noget, der adskilte landsdelene. Men selv i dag med motorveje og store broer foregår megen tung transport ad søvejen. For et lille land som Danmark er en kystlinie på 7300 kilometer usædvanlig lang. Den lette adgang til havet fra mange småøer og fjorde gjorde vandvejen til et naturligt transportnet. Tidevandet påvirker kun vandstanden i de danske farvande relativt lidt. Selv om de indre danske farvande har en begrænset dybde, har skibe har haft god mulighed for at sejle til de mange købstæder ved vandet. Lodser hjalp skibene gennem bestemte, lavvandede farvande. 

Store forskelle på havne
Langt de fleste middelalderlige købstæder er anlagt ved sejlbart vand, hvor der var et naturligt læ for skibe. Det var der ved de…

Tisdlinje for Det maritime Danmarks fortællinger

Se Det maritime Danmarks steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter