Det tyske spørgsmål

Tema

Tysken gjorde os danske

1 anbefalinger

Modsætningsforholdet til et land, der i Danmark normalt kaldes ”Tyskland”, var det afgørende omdrejningspunkt i Danmarks historie i 1800- og 1900-tallet og helt afgørende for omdannelsen af den multinationale danske stat til en nationalstat. ”Tyskland” er en upræcis betegnelse, da der ikke eksisterede en sådan stat før oprettelsen af det Tyske Kejserrige 1. januar 1871.

Kampen om de to hertugdømmer Slesvig og Holsten var afgørende for skabelsen af nationalstaterne, Danmark og Tyskland. Først Tysklands nederlag i anden verdenskrig og begge landes medlemskab af Nato og EU har ført til et fredeligt naboskab.

Indtil da var ”det tyske spørgsmål” helt afgørende for Danmarks selvforståelse. Så afgørende at historikerne længe behandlede Danmark, som om landet i tusinde år havde været truet af en ”tysk” ekspansion. Men ”Tyskland” eksisterede før 1871 kun som et løst forbund af stater.

Et multinationalt rige
Indtil midten af 1800-tallet indgik Danmark på mange måder i det tysktalende kulturområde i Nord- og Centraleuropa. Mange danske studerede ved tyske universiteter. Omvendt tog mange tyske tjeneste under den danske konge og blev trofaste…

Tisdlinje for Det tyske spørgsmåls fortællinger

Se Det tyske spørgsmåls steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter