Drivkraft

Tema

Energi driver samfundets hjul

0 anbefalinger

Et kendetegn ved det moderne samfund er, at vi benytter masser af transportmidler og maskiner, både som privatpersoner og i industrien. Alle disse maskiner skal have energi for at holde hjulene i gang. Tidligere var mennesker og dyr de vigtigste energikilder, men i dag kommer energien bl.a. fra råstoffer som kul og olie og fra vedvarende energikilder som vinden og solen. Frem for alt lever vi nu i elektricitetens tidsalder.

Stikkontakterne giver i dag adgang til den energi, der får hjemmets maskinpark til at fungere lige fra computeren, fjernsynet og telefonen til køleskabet og boremaskinen. Den hånddrevne vaskemaskine er forlængst passé, og vi er blevet så afhængige af elektriciteten, at strømsvigt huskes i årevis. Ved indgangen til 1900-tallet var elværker derimod en ny teknologi, og elektriciteten blev kun langsomt udbredt til de danske hjem. Ofte skete det i konkurrence med bygassen, der i dag næsten er forsvundet, men som ved indgangen til 1900-tallet oplyste mange danske byer.

Strømmens kilder
Hvordan strømmen i stikkontakten produceres – på kulfyrede kraftværker, med atomkraft, vandkraft, vindmøller eller i solceller – er ligegyldigt for vores brug af elektricitet. Valget af kraftkilde er dog ikke kun et spørgsmål om teknik. Det…

Tisdlinje for Drivkrafts fortællinger

Se Drivkrafts steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter