Europæiske fortællinger

Tema

Europa - den smukke fortælling

Flere 2 / 5 Tilbage

Jakob Seerup
Udvalgt bidrag

Jakob Seerup

Tak for hjælpen!

”Vorherre, da du også engang har været flygtning, beder vi dig beskytte alle, som er…

Rasmus Vestergaard
Udvalgt bidrag

Rasmus Vestergaard

Fra Versailles' fontæner til Københavns kloakker

Ved sin afrejse fra København i 1672 havde den berømte videnskabsmand Ole Rømer næppe…

Mogens A. Morgen
Udvalgt bidrag

Mogens A. Morgen

Less is more

Arne Jacobsen flygtede til Sverige under 2. verdenskrig. Men det var først senere, at hans…

Flemming Kaul
Udvalgt bidrag

Flemming Kaul

Korridor til Balkan

Stilen og teknikken på Gundestrupkedlen tyder på, det var thrakerne, der lavede den. Et folk, der …

Inger-Marie Børgesen
Udvalgt bidrag

Inger-Marie Børgesen

I bad for imperiet

Rumænien er fra naturens side begunstiget med over en tredjedel af alle mineral- og…

Louise Karlskov Skyggebjerg
Udvalgt bidrag

Louise Karlskov Skyggebjerg

”Puch – det en fee’ maskin!”

Knallerter kørte rundt på vejene fra 1900-tallets begyndelse, men det var først efter 2.…

Thomas Roland
Udvalgt bidrag

Thomas Roland

Shakespeare og de danske muser

”.. thanks, Rosencrantz and gentle Guildenstern”. Sådan takker prins Hamlet sine to kammerater…

Mikkel Bogh
Udvalgt bidrag

Mikkel Bogh

Fransk billedhugger i centrum af dansk kulturblomstring

Under Kong Frederik den Femtes regeringstid oplevede Danmark og Norge en usædvanlig…

Mikkel Bogh
Udvalgt bidrag

Mikkel Bogh

Dansk kunsthovedstad i Tyskland

Siden Murens fald har danske kunstnere i stigende tal valgt at bosætte sig i Berlin. En by som på …

Thomas Roland
Udvalgt bidrag

Thomas Roland

Den danske port mod syd

”Jeg bygger for nærværende Tid et Tempel, som kommer til at stå paa et sandt Parnas, hvor man…

Flere 2 / 5 Tilbage