Fredede kroer og hoteller

Tema
0 anbefalinger

De danske kroer har været en fast bestanddel af det danske rejseliv i mange hundrede år. Her overnattede, hvilede, spiste og drak både konger, adelsmænd, bønder og handlende, der skulle på rejse gennem landet. Kroerne fungerede også som oaser for de træk- eller ridedyr, der leverede muskelkraften til rejsen.

Tilbage i middelalderen (1000-1550 e. kr.) foregik langt de fleste landrejser over korte afstande. Derfor behøvede de rejsende ikke at overnatte på turen, og de kunne selv medbringe den nødvendige proviant. Hele systemet med opbygningen af det tætte købstadsnet landet over var baseret på korte afstande. Hovedreglen var, at den enkelte købstad blev tildelt et opland med en radius på to mil – 15 kilometer – sådan, at den enkelte bonde eller husmand havde maksimalt 30 (2x15) kilometer at tilbagelægge frem og tilbage fra byens torv. Her kunne gårdens produkter veksles til andre varer eller omsættes til penge. Bønderne satte måske pris på en skænkestue eller en ølbod i tilknytning til torvehandelen eller de store markeder, men de havde…

Tisdlinje for Fredede kroer og hotellers fortællinger

Se Fredede kroer og hotellers steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter