Grevens fejde

Tema

Borgerkrig for Gud, klasse og fædreland

0 anbefalinger

Grevens fejde hører til blandt de mest skelsættende begivenheder i danmarkshistorien. Lang tids spændinger kulminerede på dramatisk vis, da Lübeck sendte tropper ind i landet under påskud af at ville befri Christian den Anden. Samtidig kom tidens protestantiske stormløb mod den gamle katolske kirke. Ikke mærkeligt at fejden både har været udlagt nationalt, religiøst og som ren klassekamp.

Den lange kamp om magten i Sverige (1448-1523) havde været dyr for det danske samfund. Da åbenlys vold som blodbadet i Stockholm 1520 heller ikke bragte resultater, blev Christian den Anden i 1523 tvunget i landflygtighed af en alliance bestående af adelen og hertug Frederik den Første.

Uroen breder sig

Hertug Frederik blev dansk konge og kvitterede med at give adelen hals- og håndsret over bønderne. Borgerne, som havde vejret morgenluft under Christian den Anden, så pludselig Christians byvenlige lovgivning blive ophævet. Samtidig bredte reformationsrøret sig i byerne med billedstorme i kirkerne og ulovlig indtrængen i klostre.

Greven

I 1529 vandt protestanterne magten i Lübeck og indsatte Jürgen Wullenwever som ny borgmester. Han ville imødegå hanseaternes vigende handel og magt i Norden. Og da Frederik den…

Tisdlinje for Grevens fejdes fortællinger

Se Grevens fejdes steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter