Handel og håndværk

Tema

Fra markeder til storcentre

0 anbefalinger

Udveksling af ydelser og varer begyndte allerede i jernalderen. Men handlen blomstrede for alvor op, da Danmark fik internationale markeder. For kongen var det vigtigt at have kontrol over handelen. Han kunne indkræve skatter og tildelte til gengæld købstæderne beskyttelse og privilegier for handel og håndværk. Købstædernes monopol på handel varede til midten af 1800-tallet.

Langs kysterne skød små markeder op på faste pladser i sidste halvdel af jernalderen. Pladserne lukkede ned uden for sæsonen, når de tilrejsende markedsfolk rejste væk igen. Håndværksprodukter var ofte den vigtigste handelsvare. Guld og sølv indgik i spænder og kunne smedes på stedet efter folks ønsker. Lokalbefolkningen kunne få gammelt glas slebet til perler. Kammageren fremstillede knivskafter, kamme, spillebrikker og andre småting af ben og tak.
 

Kongens kontrol over handelen
De fleste af jernalderens markedspladser forsvandt igen. Mere robuste var de større internationale markeder og samlingssteder, der opstod i Ribe i 700-tallet og kort tid efter i Hedeby og Slesvig. Kontrol over handelen blev et vigtigt redskab for kongemagtens kontrol over riget. I 808 hedder det om den danske konge: ”Godfred ødelagde før…

Tisdlinje for Handel og håndværks fortællinger

Se Handel og håndværks steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter