Industri

Tema

Fra møller til computere

7 anbefalinger

Selv om Danmark er kendt som et landbrugsland, har industrien haft stor betydning for udviklingen mod velfærdssamfund. Siden 1840 begyndte fabrikkerne for alvor at spire. Efterhånden arbejdede flere i industrien end på markerne. Fra 1930 til 1970 var industrien den sektor, der beskæftigede flest. I perioden flyttede fabrikkerne uden for byerne og efterlod citykvarterne til butikker og servicefag.

Bacon er nærmest synonym med Danmark ude i verden. Gennem de sidste knap 200 år har Danmark været og er fortsat et af de mest produktive landbrugslande i Europa og eksporterer store mængder fødevarer – især bacon og smør. Derimod skulle råstoffer til industrien importeres. Frem til begyndelsen af 1960’erne producerede dansk industri fortrinsvis til hjemmemarkedet. Både danskere og udlændinge opfatter fortsat ofte Danmark som et landbrugsland, selv om der længe har været dieselmotorer fra Burmeister & Wain i flere udenlandske skibe og roterovne fra FLSmidth på cementfabrikker i fjerne egne.

Landbrug er mest synligt
Landbrug præger landskabet uden for byerne. Så meget som 60 procent er opdyrket. Industrien fylder mindre, selvom den er let at få øje på langs jernbaner og motorveje, ved havnene og i byernes randområder.…

Tisdlinje for Industris fortællinger

Se Industris steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter