Jægerstenalder: De tidligste tider

Tema

Ældre stenalder - paradis på jord?

0 anbefalinger

Tilværelsen som fisker, jæger og samler har optaget mere end 99 procent af menneskehedens historie. Vores fysik og psyke er i høj grad stadig indrettet efter datidens livsvilkår. Filosoffer har opfattet livet i ældre stenalder som ”paradis på jord”. Arkæologiske forskningsresultater har dog fået væsentlige dele af dette billede af tiden før landbruget til at krakelere. Vold forekom hyppigt, og bæredygtighed prægede ikke altid menneskenes omgang med naturen.

Den lange begyndelse
Ældre stenalder udgør langt størstedelen af den samlede danmarkshistorie. Alligevel er det den tidsalder, der har sat sig de svageste spor i det danske landskab. Området var tyndt befolket, og menneskene opførte ikke varigt synlige monumenter. Ser man nærmere efter, kan man dog let støde på levn fra disse tidlige tider på mark, strand og havbund.

Redskabernes udformning var under løbende forandring, og menneskers levevis måtte jævnligt justeres efter de store ændringer, der skete med klima, havniveau, vegetation og dyreliv.
Der har givetvis levet neanderthalmennesker i det danske landskab for cirka 125.000 år siden. Den nuværende mennesketype færdedes her fra cirka 12.000 f.Kr. Tidsalderens afslutning er defineret ved landbrugets ankomst cirka 3950 f.Kr.

Små mennesker
I Danmark er der…

Tisdlinje for Jægerstenalder: De tidligste tiders fortællinger

Se Jægerstenalder: De tidligste tiders steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter