Jernalder: Bønder og krigere

Tema

Danske bønder og romersk import

2 anbefalinger

I jernalderen oplevede man teknologiske og samfundsmæssige gennembrud i et tempo, der aldrig var set før. Jern åbnede for store fremskridt i forhold til våben, håndværk og landbrugsteknologi. Kontakten til den internationale magtfaktor Romerriget satte yderligere turbo på udviklingen inden for centrale områder som landbrug, håndværk, handel, militær og religion.

Overgangen fra bronzealderen til jernalderen omkring 500 f.Kr. er en af de største teknologiske revolutioner i Danmarks oldtid. Bronze, som består af kobber og tin, findes ikke i Danmark, og i bronzealderen var vi derfor meget afhængige af kontakten til vores sydlige naboer. Men i jernalderen begyndte man at udvinde jern af hjemlige forekomster af myremalm, som findes i søer og moser. Jern afløste nu bronze som det vigtigste metal til redskaber, værktøj og våben. Det smedede jern var stærkere og lettere end den støbte bronze. Med jernet fulgte en række forbedringer inden for især våben- og landbrugsteknologien. Da også smedningen gradvist blev forbedret, udviklede man hele tiden bedre redskaber og våben.


Livsvigtigt landbrug
Gennem hele jernalderen var jorden af stor betydning for landets befolkning, som næsten alle var bønder. Da en…

Tisdlinje for Jernalder: Bønder og krigeres fortællinger

Se Jernalder: Bønder og krigeres steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter