Kold krig

Tema

Røderusserne kom aldrig

3 anbefalinger

Den Kolde Krig rasede fra anden verdenskrigs afslutning til Berlinmurens fald. Den delte verden, nationer og familier i spørgsmålet om demokrati eller diktatur. Bag konflikten lurede atomvåben, som truede verden med undergang. Danmark lå midt på frontlinjen mellem øst og vest. Inden for kort stod godt en halv million fjendtlige soldater klar til at invadere.

I 1945 fejrede Europa nazismens nederlag, og de fleste håbede, at verden nu endelig måtte opleve varig fred. Men i stedet fik europæerne et opdelt kontinent i en spaltet verden. På den ene side stod de kommunistiske diktaturer med Sovjetunionen i førersædet som supermagt, og på den anden side stod USA, der var den vestlige verdens supermagt. 

Kernen i den Kolde Krig var for det første en meget aktiv politisk strid. For det andet var det truslen fra de nye atomvåben, der truede med at udslette hele menneskeheden. Den politiske kamp handlede om retten til at indrette fremtidens samfund. De kommunistiske partier i Øst mente, at de have fundet opskriften på, hvordan civilisationen skulle udvikle sig, og de mente at have retten til at bruge tvang over for enkeltpersoner og hele samfund for at gennemtrumfe deres eget verdenssyn. På den anden side stod Vesten, som ønskede at forsvare sig og…

Tisdlinje for Kold krigs fortællinger

Se Kold krigs steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter