Korstog

Tema

Hellig krig i rødt og hvidt

0 anbefalinger

Korstogene spillede en stor rolle i Danmark i perioden 1095-1204, hvor danskere deltog i de krigeriske pilgrimsrejser til det Hellige Land. Samtidig fik ideologien bag korstogene stor betydning for kongernes strategi i Danmark - og dermed for krigene i det baltiske område samt for den interne kamp om magten i riget. Kongerne anlagde en række borge, der både fungerede som forsvarsanlæg og som udgangspunkt for korstogene i Østersøområdet.

I 1000-tallet begyndte man at betragte krig som en bodshandling - hvis man kæmpede med de rigtige motiver. Man kunne få aflad ved at kæmpe Guds krig imod kirkens eksterne og interne fjender. Ifølge både kirkefædrene og tidens teologer var denne tanke klart formuleret i Det Nye Testamente, og den vandt frem i Danmark fra midten af 1000-tallet.

Forbindelsen til paven
I sin kamp mod kejseren forsøgte pavekirken at tilknytte verdslige fyrster, der kunne fungere som forkæmpere for den sande tro, de såkaldte fideles sancti Petri – Sankt Peters vasaler. De udgjorde et politisk netværk af allierede, der samtidig blev internt forbundet gennem giftermål. Den danske kongeslægt var en del af dette netværk, fra hvilket mange af de første korsfarere blev rekrutteret. Danskere og andre skandinaver deltog kontinuerligt i korstogene til det Hellige Land gennem hele perioden. Mod slutningen af …

Tisdlinje for Korstogs fortællinger

Se Korstogs steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter