Krig & fred

Tema

Miltærhistoriske anlæg

1 anbefalinger

Danmarks militære historie er særligt præget af vores strategiske placering mellem Østersølandene og kontinentet. Borge, voldsteder, kasernere og andre militæranlæg fra næsten alle historiske perioder ligger tæt i Danmark. Med de attraktive farvande var basen også lagt for en stærk flådeorganisation. Mest omfattende er imidlertid de overleverede våben både fra forhistorie og historisk tid, som befinder sig på landets museer.

Det danske øriges vigtige strategiske beliggenhed har gennem hele historien sat sine spor i form af militære bygninger og forsvarsværker. Danmarks militære historie er præget af den geografiske placering som uundgåeligt forbindelsesled mellem Østersøen og Nordsøen. Allerede de ældste skriftlige kilder fra vikingetiden og middelalderen vidner om farvandenes store betydning, der som et tveægget sværd rummer militære fordele ved sejladskontrol og overvågning, og ulemper ved sårbarhed overfor angreb.

Den danske flåde og landets geopolitiske placering var uadskillelige faktorer helt fra vikingetiden til under den kolde krig. Siden årtusindskiftet har den militære organisation skiftet fuldstændig karakter. Flåden er stort set nedlagt, efter at den gennem næsten 1500 år har været den vigtigste del af det militære system.

 • Vis hele artiklen
 • Tisdlinje for Krig & freds fortællinger

  Se Krig & freds steder på kortet

  Gruppe Gruppe
  Steder Steder
  Nyt Nyt
  Gruppe Gruppe
  Ruter Ruter