Kunstnere

Tema

Kunst på stedet

1 anbefalinger

Der er en tæt sammenhæng mellem steder og den kunst, der bliver skabt på stedet. Danske digtere og malere har til alle tider været en del af de steder, de opholdt sig på - fra Kierkegaards København til Krøyers Skagen. Stederne er i høj grad også blevet præget af kunsten.

Mange stedsagn viser, at overgangen fra hedenskab til kristendom formede sig som en kamp om steder. Med kristendommen blev kirkerne de nye markante samlingssteder for kunstnere, ikke mindst digtende præster.
Fra anden halvdel af 1600-tallet blev Enevældens politiske og økonomiske omlægning ledsaget af ændringer i Danmarks kulturelle landskab. De tidligere så rige købstæder og i det hele taget provinsen oplevede en tilbagegang i forhold til København. Men med tilbagegangen begyndte mange at kaste et nostalgisk interesseret blik på deres by eller egn, og i 1680erne dannedes der ligefrem et litterært miljø på Fyn, med biskoppen og salmedigteren Thomas Kingo som den førende skikkelse.

"Rungsteds Lyksaligheder"
I skuespillet ”Den ellevte Juni” afslørede 1700-tallets kulturelle hovedskikkelse Ludvig Holberg et detaljeret kendskab til…

Tisdlinje for Kunstneres fortællinger

Se Kunstneres steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter