Middelalder: De lærde kristne

Tema

Kirken erobrer Danmark

1 anbefalinger

I højmiddelalderen fra cirka 1000-1300 skete der noget af et mirakel i Danmark. Takket være munke og ambitiøse stormænd blev Danmark beriget af nybyggeri, kunst og lærdom. Dermed blev Danmark en del af det første europæiske fællesskab i form af kristendommen. I senmiddelalderen fra 1350 til 1536 betød pest og krig nedgang i befolkningstallet, men fra cirka 1450 oplevede Danmark en ny vækstperiode, som kan ses på landsbykirkerne i dag.

I slutningen af 1000-tallet ankom munke til Odense. De kom fra klostret Evesham i England og havde til opgave at værne om den myrdede kong Knuds grav og leve i overensstemmelse med Benedikts Munkeregel fra 500-tallet. Dermed blev Odense et hjemsted for et af de første danske klostre, og benediktinerne, som munkene blev kaldt, blev kendt for deres lærdom og byggeprogrammer. Deres hovedopgave, at bede sammen Davids Salmer, blev kaldt opus dei, Guds arbejde, men munkene udførte også fysisk arbejde i form af kopiering og illustration af håndskrifter, pasning af klosterhaver og omsorg for gæsters fysiske og åndelige behov.
 

Klostrene breder sig
Kort efter år 1100 blev der oprettet benediktinerklostre andre steder i det danske rige, blandt andet i Ringsted, Esrum og Sorø på Sjælland og i Veng i Midtjylland. Odensemunkene sendte en gruppe til…

Tisdlinje for Middelalder: De lærde kristnes fortællinger

Se Middelalder: De lærde kristnes steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter