Moderne gennembrud 1830-1915

Tema

Personlig frihed og økonomisk fremgang

0 anbefalinger

Fra 1830 til 1915 blev Danmark fundamentalt forandret. Det var selvfølgelig ikke noget nyt, at der skete forandringer, men tempoet var nyt og stort set alt blev ændret fra landets styre og økonomi til det enkelte menneskes drømme og krop. Alle livets sfærer fra sex og troen på gud til den personlige frihed oplevede moderne gennembrud.

Fjenden stod i Jylland i 1848 og 1864. Der var slag med mange dræbte på dansk jord. Omvæltningen fra enevælde til demokrati skete i 1849. Forfatningskampen i slutningen af århundredet endte med parlamentarismens indførelse i 1901, og i 1915 fik alle voksne mennesker valgret. Indtil da var mænd, der tjente i andres husstand, og alle kvinder udelukket fra demokratiet.

Nogle mere lige end andre
Under enevælden var alle landets indbyggere kongens undersåtter. Men de var ikke lige. Bønder, håndværkere og andre, der levede af kropsligt arbejde var almue. De fleste i almuen var fattige, men også velhavende bønder og håndværksmestre blev opfattet som mindre fine end de dannede og de store jordejere. Der gik et skel mellem almuen og de dannede og mellem herskab og tjenere, der var så stort, at almuen stod med hatten i hånden, når godsejeren …

Tisdlinje for Moderne gennembrud 1830-1915s fortællinger

Se Moderne gennembrud 1830-1915s steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter