Stavnsbundet

Tema

Lænket til en godsejer

Hanne Fabricius
Udvalgt bidrag

Hanne Fabricius

Frihedsstøtten holder flyttedag

Frihedsstøtten blev opført på en runddel på den befærdede landevej, der førte ind til…

Peter Bavnshøj
Udvalgt bidrag

Peter Bavnshøj

Udenrigsminister og reformator

A. P. Bernstoff (1735-97) blev Danmarks udenrigsminister ligesom sin farbror. Han sad på posten i…

Peter Bavnshøj
Udvalgt bidrag

Peter Bavnshøj

Reventlow reformerede landbruget

Grev Johan Ludvig Reventlow var en af de mest markante personer under landboreformerne i slutningen …

Peter Dragsbo
Udvalgt bidrag

Peter Dragsbo

Kaptajnsgårde og levende hegn

I 1700-tallet stak "løjtingerne" til søs. Bondesønner blev skippere eller kaptajner på…

Thomas Roland
Udvalgt bidrag

Thomas Roland

Landbrugets store reformator

Grev Christian Ditlev Frederik Reventlow (1748-1827) var en af 1700-tallets visionære mænd. Han…

Gudrun Gormsen
Udvalgt bidrag

Gudrun Gormsen

Kun Gud kender bondens fremtid

Flittige Peder Knudsen efterlod sig en dagbog fra 1829 til 1857. Bonden fortæller om…

Gudrun Gormsen
Udvalgt bidrag

Gudrun Gormsen

Ny generation på gården og i landbruget

Gårdmand og sognefoged Søren Pedersen var født i 1776. Han var fæstebonde ligesom sin far, men…