Vi skriver historie

Tema

Historien er alle steder

1 anbefalinger

Historie er ikke kun store begivenheder og heroiske fortællinger. Historien sniger sig ind alle vegne, og den skabes hver dag og på de mest ydmyge steder. Den indlejres i bygninger og i landskaber, i ord og i vaner. Men opfattelsen af, hvad der er historie,og hvad der ikke er, har ændret gennem tiden.

I sensommeren 1805 vandrede Rasmus Nyrup (1759-1829) rundt på Fyn for at se på historiske mindesmærker. Det blev imidlertid et trist gensyn med hans barndoms landskaber og historiske monumenter. Runesten var blevet ødelagt og gravmæler omstyrtet. Harmdirrende vendte han tilbage til hovedstaden. Her talte han for at beskytte ”forsvindende antikviteter” og oprettelsen af et nationalt museum. Ideen vandt hurtigt genklang i tidens historisk interesserede kredse støttet af periodens gryende nationalromantiske strømninger. To år senere blev der oprettet en kommission til oldsagernes opbevaring - grundstenen til Nationalmuseet i Danmark.
 

En nøgle til nutiden
Før 1800-tallet støttede man sig til Biblens tidsangivelser og kronologi. På den baggrund mente de lærde, at Jorden og dermed hele historien var cirka 6000 år gammel, og at intet…

Tisdlinje for Vi skriver histories fortællinger

Se Vi skriver histories steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter