Viden

Tema

Hele Danmark på skolebænken

2 anbefalinger

Adgangen til viden og uddannelse har gennem historien været centrum for magtkampe og forsøg på monopolisering fra adel, kirke og stat. I nyere tid er videndeling blevet brugt som hovedmiddel til at sikre en demokratisk udvikling af det danske samfund. I dag er den eksklusive adgang til viden i Danmark helt forsvundet. Alle har fri adgang til uddannelse og kan skaffe sig viden om hvad som helst på Internettet.

Første gang, vi hører om begrebet skole i dansk sammenhæng, er omkring år 830, hvor ærkebiskoppen og missionæren Ansgar underviser 12 drenge i forkyndelsen af det kristne budskab. Opdragelse i kristendommens navn var i de næste 1000 år skolens vigtigste opgave, og den blev først varetaget af den katolske og siden den lutherske kirke.
I middelalderen eksisterede flere skoleformer side om side: klosterskoler, katedralskoler og i 1400-tallet byskoler. Alle skolerne var kun for adelens drenge, mens adelens piger var henvist til privatundervisning. Undervisningssproget var latin, og målet var først og fremmest en gejstlig uddannelse. Før 1479, hvor Københavns Universitet blev oprettet, måtte drengene rejse til udenlandske universiteter, hvis de skulle have en egentlig teologisk uddannelse. Gennem middelalderen var der blevet oprettet flere universiteter i Europa med Bologna som det…

Tisdlinje for Videns fortællinger

Se Videns steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter