Vikingetid

Tema

Bymennesker og imperialister

1 anbefalinger

Vikingetiden fra omkring midten af 700-tallet til midten af 1000-tallet var en periode med store forandringer. Det var tiden for kolonisation, erobring og plyndring, men også for grundlæggelse af byer og generelle forandringer i hele samfundsstrukturen. Den kristne kirke fortrængte den hedenske tro, og de små skandinaviske kongedømmer blev samlet i tre større riger – Danmark, Norge og Sverige. Centralisering af magten betød store ændringer i samfundet.

Den første skriftlige kilde om vikingernes togter beskriver det brutale angreb i 793 e. Kr. på Lindisfarne kloster ud for Nordenglands østkyst. Slaget ved Hastings i 1066 markerer den historiske afslutning på vikingetiden.

I løbet af vikingetiden skete der en markant politisk, teknologisk, økonomisk, religiøs, social og samfundsmæssig udvikling i Skandinavien. De skandinaviske lande udfordrede de største magter i Europa. Vikingerne grundlagde byer, og samlingen af de skandinaviske riger med centralisering af magten betød en helt anden samfundsstruktur.

Globale vikinger

Det vigtigste transportmiddel var vikingeskibet, der muliggjorde plyndringstogter, handelsrejser og kolonisation fra Grønland og Nordamerika i vest til Rusland og det byzantinske rige i øst.

De første plyndringstogter var rettet mod de engelske og irske kystområder, og i…

Tisdlinje for Vikingetids fortællinger

Se Vikingetids steder på kortet

Gruppe Gruppe
Steder Steder
Nyt Nyt
Gruppe Gruppe
Ruter Ruter